Študijski programi

Fakulteta za humanistiko aktualno izvaja štiri študijske programe: Slovenistika – dodiplomski univerzitetni študijski program; dodiplomski univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina, podiplomski magistrski študijski program Humanistični študiji (Jezikoslovje, Literarne vede in Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov) ter podiplomski magistrski študijski program Migracije in medkulturni odnosi.