Lektorati

Lektorati tujih jezikov 2022/2023

Znanje jezikov nam prinaša številne prednosti, nepogrešljivo je v času izobraževanja in nenazadnje v svetu sodobne znanosti. Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici zato ponujamo lektorate oz. tečaje tujih jezikov vsem, ki želijo pridobiti znanje posameznega jezika na osnovni ali višji ravni ter hkrati spoznati ciljno kulturo.

V študijskem letu 2022/2023 bo Fakulteta za humanistiko izvajala predvidoma naslednje lektorate jezikov:

Prijave

Prijave za vpis v zimski semester 2022/2023 so odprte. Vabljeni k prijavi!

Prijavnica

Obseg lektoratov in pridobljena potrdila

Posamezni lektorat obsega 60 kontaktnih ur*.

Na podlagi opravljenih obveznosti pri posameznem lektoratu (kolokviji in končni izpiti, prisotnost, oddani pisni izdelki ipd.) slušatelj pridobi potrdilo o opravljenem lektoratu z navedbo števila pridobljenih kreditnih točk ECTS.

*Kontaktna oziroma t.i. pedagoška ura traja 45 minut.

Čas izvajanja

Posamezne stopnje lektoratov se izvajajo enkrat ali dvakrat na teden. Zimski semester: 1. 10. 2022–20. 1. 2023. Poletni semester: 13. 2. 2023–2. 6. 2023.

Težavnostne stopnje lektoratov

Stopnje so usklajene s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom – SEJO (angl. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR), kar omogoča mednarodno primerljivost doseženega znanja. Omenjene ravni za opisovanje dosežkov jezikovnega znanja namreč uporablja vse več šol, univerz, ostalih izobraževalih in uradnih institucij, podjetij in delodajalcev v Sloveniji ter v mednarodnem prostoru.

Podrobnejši opisi posameznih referenčnih stopenj jezikovnega znanja

Vrednotenje tečajev po kreditnem sistemu ECTS

Lektorati so vrednoteni po kreditnem sistemu ECTS, kar omogoča uveljavljanje kreditnih točk na ostalih študijskih programih, kjer je to predvideno.

  • Število pridobljenih kreditnih točk v primeru 60-urnega lektorata: 4 ECTS (razen tečaja slovenskega jezika – 6 ECTS)

Cena lektoratov

  • 60-urni lektorati: študentje UNG in zaposleni na UNG - en tečaj: 0€; vsak nadaljnji tečaj: 130€; zunanji slušatelji: 260 €

Cena vključuje: obiskovanje lektorata, uporabo knjižnice, opravljanje izpita (do 3-krat), potrdilo o opravljenem izpitu.

Ostale prednosti lektoratov jezikov Fakultete za humanistiko

  • lektorati so vsebinsko pestri in raznoliki,
  • poleg razvijanja jezikovnih spretnosti v izbranem jeziku se slušatelji seznanijo tudi s ciljno kulturo,
  • znanje tujih jezikov posredujejo z najsodobnejšimi didaktičnimi metodami,
  • lektorate izvajajo habilitirani in izkušeni univerzitetni predavatelji.

Dodatne informacije

Informacije o vpisu in prijava:
Tajništvo Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici
Tel. 05 33 15 237
E-mail: info.fh@ung.si