Fakultete

Na šestih fakultetah in akademiji ponujamo perspektivne in praktično usmerjene študijske programe s področij naravoslovja, tehnike, biotehnike, humanistike, umetnosti in poslovnih ved.

Razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic, zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem. Cilj Fakultete za znanosti o okolju je vzgoja tovrstnih kadrov na podlagi mednarodno primerljivih študijskih programov, ki so usklajeni s podobnimi programi v Sloveniji in v svetu.

Na Poslovno-tehniški fakulteti na Univerzi v Novi Gorici izvajamo sodobne interdisciplinarne študijske programe, študij pa se odlikuje po praktični naravnanosti, prijaznosti do študentov in visoki zaposljivosti po diplomi.

Kateri fizikalni zakoni in teorije vladajo našemu svetu? Kako je nastalo vesolje, kako se je razvijalo do zdaj in kakšna je njegova prihodnost? Kakšne so lastnosti in uporaba naprednih materialov, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju? Več o teh vznemerljivih temah lahko izveste z vpisom na Fakulteto za naravoslovje. Akademski programi fakultete se posvečajo naravnim fizikalnim pojavom v vseh velikostnih razredih.

Raziskujemo medkulturnost, razumevanje jezika, migracije, študije spola, večjezičnost in čezmejnost, digitalno, vizualno ter medijsko kulturo, mnogotera zgodovinska vprašanja in pereče teme tehnokulture … Vas zanima študijska izkušnja, povezana z raziskovanjem v mednarodnem prostoru? Pridružite se akademski skupnosti, umeščeni v regijsko in čezmejno okolje. Od klasičnih humanističnih vsebin do najsodobnejših interdisciplinarnih znanj. Od temeljnih vprašanj o jeziku do drznih eksperimentov in kritičnega dialoga. Fakulteta za humanistiko _misli čez.

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo s praktično naravnanosjto ponuja študije, ki združujejo znanja iz vinogradništva, vinarstva in trženja vina. Ob močni raziskovalni podpori in mednarodni naravnanosti študentom nudimo razgibano študijsko okolje, v katerem bodo pridobivali znanje za izzive prihodnosti.

Akademija umetnosti je mlada in dinamična akademija, ki podpira razvoj študentk in študentov, nudi sodoben študij tako z metodami in orodji učenja kakor tudi z izbiro vsebin in mentorjev. Prisegamo na oseben pristop, podpiramo e-učenje, smo intermedijsko naravnani in udejanjamo interdisciplinarno sodelovanje.

Fakulteta za podiplomski študij predstavlja kreativno okolje, kjer se srečujejo študentje, profesorji, raziskovalci in eksperti z raznih področij, s skupnim ciljem ustvarjanja novega znanja in prenosa le-tega v podjetniško okolje.