Univerza od A do Ž

Skupne službe

Univerza v Novi Gorici

Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
E: info@ung.si

Kabinet rektorja

Erika Gojković

Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica

Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava

T: 05 6205 820
F: 05 6205 200
E: erika.gojkovic@ung.si

Stiki z javnostmi

Andreja Leban
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 827
F: 05 6205 200
E: andreja.leban@ung.si

Študentska pisarna

Maja Terčon
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 234
F: 05 6205 200

Renata Kop
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 9099 717
F: 05 6205 200

E: studentska.pisarna@ung.si

Mednarodna in projektna pisarna

Aljaž Rener
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 829
F: 05 6205 200
E: aljaz.rener@ung.si

Knjižnica

Vanesa Valentinčič Murovec
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 220
F: 05 6205 200
E: library@ung.si

Založba

Mirjana Frelih
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 220
F: 05 6205 200
E: mirjana.frelih@ung.si

Alumni klub

Nives Štefančič
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 813
F: 05 6205 200
E: alumni.klub@ung.si

Karierni center

Nives Štefančič
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 813
F: 05 6205 200
E: karierni.center@ung.si

Fakultete in akademija

Fakulteta za znanosti o okolju

Dekan: prof. dr. Griša Močnik
Tajništvo: Marina Artico

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za znanosti o okolju
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 9099 700
F: 05 6205 200
E: info.fzo@ung.si

Programa:

Poslovno-tehniška fakulteta

Dekan: prof. dr. Imre Cikajlo
Tajništvo: Helena Škrl

Univerza v Novi Gorici
Poslovno-tehniška fakulteta
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 830
F: 05 6205 200
E: info.ptf@ung.si

Programi:

Fakulteta za naravoslovje

Dekanja: prof. dr. Egon Pavlica
Tajništvo: Vesna Mržek

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za naravoslovje
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 500
F: 05 6205 200
E: info.fn@ung.si

Programi:

Fakulteta za humanistiko

Dekan: prof. dr. Peter Purg
Tajništvo: Brigita Badalič

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za humanistiko
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 225
T: 05 3315 237 (tajn.)
T: 041 609 736 (mob.)
F: 05 6205 200
E: info.fh@ung.si

Programi:

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Dekanja: prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec
Tajništvo: Marina Artico

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 9099 700
F: 05 6205 200
E: info.fvv@ung.si

Programa:

Akademija umetnosti

Dekan: prof. Boštjan Potokar
Tajništvo: Monika Furlan

Univerza v Novi Gorici
Akademija umetnosti
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 223
F: 05 6205 200
E: info.au@ung.si

Programa:

Fakulteta za podiplomski študij

Dekan: prof. dr. Iztok Arčon
Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za podiplomski študij
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 329
F: 05 6205 200
E: info.fps@ung.si

Doktorski študijski program Znanosti o okolju
Direktorica programa: prof. dr. Sonja Lojen
Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello
E: nadja.lovec@ung.si

Doktorski študijski program Humanistika
Direktorica programa: prof. dr. Ana Toroš
Tajništvo: Brigita Badalič
E: brigita.badalic@ung.si

Doktorski študijski program Fizika
Direktorica programa: prof. dr. Gabrijela Zaharijas
Tajništvo: Vesna Mržek
E: vesna.mrzek@ung.si

Doktorski program Krasoslovje
Direktor programa: prof. dr. Martin Knez
Tajništvo: Helena Škrl
E: helena.skrl@ung.si

Doktorski študijski program Materiali
Direktorica programa: prof. dr. Nataša Novak Tušar
Tajništvo: Saša Badalič
E: sasa.badalic@ung.si

Doktorski študijski program Študiji kulturne dediščine
Direktorica programa: prof. dr. Saša Dobričič
Tajništvo: Brigita Badalič
E: brigita.badalic@ung.si

Doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija
Direktorica programa: doc. dr. Martina Bergant Marušič
Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello
E: nadja.lovec@ung.si

Doktorski študijski program Kognitivne znanosti jezika
Direktor programa: prof. dr. Arthur Stepanov
Tajništvo: Brigita Badalič
E: brigita.badalic@ung.si

Raziskovalni centri in laboratoriji

Laboratorij za vede o okolju in življenju

Vodja laboratorija: doc. dr. Iain Robert White
Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello

Univerza v Novi Gorici
Laboratorij za vede o okolju in življenju
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 329
F: 05 6205 200
E: info.lvoz@ung.si

Laboratorij za fiziko organskih snovi

Vodja laboratorija: prof. dr. Egon Pavlica
Tajništvo: Vesna Mržek

Univerza v Novi Gorici
Laboratorij za fiziko organskih snovi
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 500
F: 05 6205 200
E: info.lfos@ung.si

Laboratorij za raziskave materialov

Vodja laboratorija: prof. dr. Matjaž Valant
Tajništvo: Saša Badalič

Univerza v Novi Gorici
Laboratorij za raziskave materialov
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 521
F: 05 6205 200
E: info.lrm@ung.si

Laboratorij za kvantno optiko

Vodja centra: prof. dr. Giovanni De Ninno
Tajništvo: Saša Badalič

Univerza v Novi Gorici
Laboratorij za kvantno optiko
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 521
F: 05 6205 200
E: info.lko@ung.si

Center za astrofiziko in kozmologijo

Vodja centra: prof. dr. Samo Stanič
Tajništvo: Saša Badalič

Univerza v Novi Gorici
Center za astrofiziko in kozmologijo
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 521
F: 05 6205 200
E: info.cac@ung.si

Center za raziskave atmosfere

Vodja centra: prof. dr. Griša Močnik
Tajništvo: Helena Škrl

Univerza v Novi Gorici
Center za raziskave atmosfere
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 6205 830
F: 05 6205 200
E: info.cra@ung.si

Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

Vodja centra: prof. dr. Irina Elena Cristea
Tajništvo: Helena Škrl

Univerza v Novi Gorici
Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 830
F: 05 6205 200
E: info.csit@ung.si

Center za raziskave vina

Vodja centra: doc. dr. Melita Sternad Lemut
Tajništvo: Marina Artico

Univerza v Novi Gorici
Center za raziskave vina
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 9099 700
F: 05 6205 200
E: info.crv@ung.si

Raziskovalni center za humanistiko

Vodja centra: prof. dr. Katja Mihurko

Tajništvo: Brigita Badalič

Univerza v Novi Gorici
Raziskovalni center za humanistiko
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 237
F: 05 6205 200
E: info.rch@ung.si

Center za kognitivne znanosti jezika

Vodja centra: prof. dr. Rok Žaucer
Tajništvo: Brigita Badalič

Univerza v Novi Gorici
Center za kognitivne znanosti jezika
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 237
F: 05 6205 200
E: info.ckzj@ung.si