Podiplomski magistrski študijski program Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)

Študij se osredotoča na človekove pravice, demokratične vrednote, socialno državo in trg dela, to je na izzive, s katerimi se soočajo tako države članice EU kot širše globalni svet. izvaja se s podporo elitnega programa za mednarodno sodelovanje in izmenjavo študentov in profesorjev na področju visokega šolstva, Erasmus Mundus.

Študijski program:Študijski program druge stopnje Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)
Študijsko področje:migracijske študije, zgodovina, politologija, sociologija, antropologija, izobraževanje
Šifra programa:2MI1
Stopnja programa:Druga stopnja magistrski
Ime listine:Postgraduate Masters degree
Strokovni naslov:Master of Arts in Migration and Intercultural Relations
Okrajšava naslova:MA in Migration and Intercultural Relations
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Peter Purg
Direktorica programa:prof. dr. Marina Lukšič Hacin
ECTS koordinator:prof. dr. Iztok Arčon

Mednarodni študijski program Migracije in medkulturni odnosi (angl. European Master in Migration and Intercultural Relations) je plod sodelovanja med evropskimi in afriškimi univerzami, pod vodstvom University of Oldenburg (Nemčija). V akademskem letu 2011/12 se je program prvič začel izvajati s podporo elitnega programa za mednarodno sodelovanje in izmenjavo študentov in profesorjev na področju visokega šolstva, Erasmus Mundus.

Evropska komisija je program prepoznala kot edinstven predvsem zaradi interdisciplinarne in medkulturne perspektive. Študij se osredotoča na človekove pravice, demokratične vrednote, socialno državo in trg dela, to je na izzive, s katerimi se soočajo tako države članice EU kot širše globalni svet.

S pomočjo programa Erasmus Mundus bo študijski program Migracije in medkulturni odnosi slovenskemu okolju približal izzive, s katerimi se soočamo tudi sami, po drugi strani pa bo naše vedenje in videnje prihodnosti promoviral v akademskem prostoru EU, Afrike in širše po svetu. Temeljni cilj mednarodnega študijskega programa je usposobiti izvedence, ki bodo s pomočjo pridobljenega teoretičnega, metodološkega in empiričnega znanja s poudarkom na interdisciplinarnih pristopih in transkulturnih vidikih migracij pripravljeni na vodenje oziroma samostojno izvajanje znanstvenoraziskovalnih projektov. Ker bodo poleg tega dobili vpogled tudi v praktično delo z migranti v medkulturnem kontekstu, bodo sposobni kritično ovrednotiti obstoječe migracijske študije ter aktualne prakse in strategije v okviru migracijskih in integracijskih politik. S pridobljenimi izvedenskimi znanji za načrtovalno, usklajevalno in ocenjevalno delo na tem področju bodo lahko suvereno sooblikovali in uresničevali strategije formalnopravnega in praktičnega urejanja medkulturnih odnosov, povezanih z migracijami.

Sodelujoče univerze: Univerza v Novi Gorici (Slovenija), University of Oldenburg (Nemčija), University of Stavanger (Norveška), University of South Bohemia (Češka Republika), Ahfad University for Women (Sudan), University of the Witwatersrand, Johannesburg (Južna Afrika) in Mbarara University of Science & Technology (Uganda).

Študij se v prvem letu izvaja v Nemčiji in na Norveškem, drugo leto pa študentje glede na izbiro modulov potujejo na tisto partnersko univerzo, ki izbrane module izvaja. Na voljo je omejeno število štipendij.

Opis programa

Mednarodni študijski program Migracije in medkulturni odnosi (angl. European Master in Migration and Intercultural Relations) je plod sodelovanja med evropskimi in afriškimi univerzami, pod vodstvom University of Oldenburg (Nemčija). V akademskem letu 2011/12 se je program prvič začel izvajati s podporo elitnega programa za mednarodno sodelovanje in izmenjavo študentov in profesorjev na področju visokega šolstva, Erasmus Mundus.

Evropska komisija je program prepoznala kot edinstven predvsem zaradi interdisciplinarne in medkulturne perspektive. Študij se osredotoča na človekove pravice, demokratične vrednote, socialno državo in trg dela, to je na izzive, s katerimi se soočajo tako države članice EU kot širše globalni svet.

Sodelujoče univerze: Univerza v Novi Gorici (Slovenija), University of Oldenburg (Nemčija), University of Stavanger (Norveška), University of South Bohemia (Češka Republika), Ahfad University for Women (Sudan), University of the Witwatersrand, Johannesburg (Južna Afrika) in Mbarara University of Science & Technology (Uganda).

Študij se v prvem letu izvaja v Nemčiji in na Norveškem, drugo leto pa študentje glede na izbiro modulov potujejo na tisto partnersko univerzo, ki izbrane module izvaja. Na voljo je omejeno število štipendij.

Vpisni pogoji

Zaključen študijski program prve stopnje s področja družboslovja, zgodovine, kulturologije, pedagogike, prava, ekonomije in novinarstva, s povprečno oceno najmanj 8. Zahtevano je predhodno znanje o migracijah, medkulturnih odnosih in empiričnih metodah raziskovanja, kar študent dokazuje s predložitvijo potrdil o relevantnih modulih, opravljenih na dodiplomski stopnji. Študentje, katerih materni jezik ni angleščina in ki na dodiplomski ravni niso bili vpisani v program, ki se je izvajal v angleškem jeziku, morajo predložiti dokazilo o poznavanju angleškega jezika. Izbor kandidatov izvede mednarodni konzorcij sodelujočih univerz na podlagi uspeha na predhodnem študiju, izkušenj na področju migracij in medkulturnih odnosov, motivacije in poznavanja jezikov.

Več informacij glede vpisa

Temeljni cilji študija

S pomočjo programa Erasmus Mundus bo študijski program Migracije in medkulturni odnosi slovenskemu okolju približal izzive, s katerimi se soočamo tudi sami, po drugi strani pa bo naše vedenje in videnje prihodnosti promoviral v akademskem prostoru EU, Afrike in širše po svetu. Temeljni cilj mednarodnega študijskega programa je usposobiti izvedence, ki bodo s pomočjo pridobljenega teoretičnega, metodološkega in empiričnega znanja s poudarkom na interdisciplinarnih pristopih in transkulturnih vidikih migracij pripravljeni na vodenje oziroma samostojno izvajanje znanstvenoraziskovalnih projektov. Ker bodo poleg tega dobili vpogled tudi v praktično delo z migranti v medkulturnem kontekstu, bodo sposobni kritično ovrednotiti obstoječe migracijske študije ter aktualne prakse in strategije v okviru migracijskih in integracijskih politik. S pridobljenimi izvedenskimi znanji za načrtovalno, usklajevalno in ocenjevalno delo na tem področju bodo lahko suvereno sooblikovali in uresničevali strategije formalnopravnega in praktičnega urejanja medkulturnih odnosov, povezanih z migracijami.

Več informacij na spletnem naslovu: www.emmir.org

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem magistrskem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.

S pridobljenim teoretičnim, metodološkim in empiričnim znanjem s poudarkom na interdisciplinarnih pristopih in transkulturnih vidikih migracij bodo magistri pripravljeni na zaposlitev v raziskovalnih organizacijah, v vladnih in nevladnih organizacijah, pristojnih za migracije in begunce, v izobraževalnih ustanovah itd.

1. letnik

Modul MM11 Uvod v študij migracij

Obvezni predmeti Ure ECTS
Nemški jezik in kultura - 2
Študij migracij v 21. stoletju (Intenzivna faza) - 6

Modul MM12 Vrednotenje in razvoj raziskovalnih metod v medkulturnih kontekstih

Obvezni predmeti Ure ECTS
Metodologija raziskovanja v medkulturnih kontekstih - 10
Migracije in medkulturni odnosi: Disciplinarne perspektive - teoretične osnove - 4

Modul MM13 Teorije migracijskih procesov v zgodovinski in sodobni perspektivi in medkulturni odnosi

Obvezni predmeti Ure ECTS
Globalne migracije - kontekstualizacija afriških migracij - 3
Sodobne teorije migracij in medkulturnih odnosov - 3
Zgodovinske razsežnosti migracij - 2

Modul MM21 Izseljevanje in priseljevanje: Severno-evropska perspektiva

Obvezni predmeti Ure ECTS
Norveški jezik in kultura - 2
Skandinavija: Zgodovinske in sodobne migracije - 10

Modul MM22 Teorije migracij in multikulturalizma (študent izbere 3 predmete)

Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Državljanstvo, multikulturalizem in izobraževanje 60 6
Kontroverznosti multikulturalizma 60 6
Migracije in integracija 60 6
Migracije, meje in državljanstvo 60 6
Migracije, spol, kultura 60 6
Migracije, spol, razvoj: afriške perspektive - 6

2. letnik

Modul MM31 Projektna praksa (tematske raziskovalne skupine)

Obvezni predmeti Ure ECTS
Projektna praksa (tematske raziskovalne skupine) - 14

Modul MM32 Raziskovalni fokus: Migracije in multikulturne družbe

Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Migracije in mali narodi / Kulturni vidiki slovenskih migracij - 12
Prisilne selitve, spol in pokonfliktno obdobje(Post-) Conflict - 12
Raznolikost in izobraževanje - 12
Razvoj in trajnost - 12
Reprezentacije, etnična pripadnost in nacionalna država - 12
Spol, identiteta in multikulturalizem - 12

Modul MM41 Magistrska disertacija

Obvezni predmeti Ure ECTS
Magistrska disertacija - Disertacija in raziskava - 30
Magistrska disertacija - predlog - 4