Založba Univerze v Novi Gorici

Z založniško dejavnostjo se na Univerzi v Novi Gorici ukvarjamo od leta 2001. Dejavnost zajema izdajo, zalaganje in organiziranje tiskanja učbenikov in drugih študijskih gradiv, ki so namenjena pedagoškemu procesu ter strokovnih in znanstvenih del, ki se nanašajo oz. vključujejo v dejavnost Univerze v Novi Gorici.


Knjige v odprtem dostopu


UNG katalog E-knjig Pressbooks

Kontakt

Mirjana Frelih
Vipavska 13, Rožna Dolina
5000 Nova Gorica
T: (05) 3315 220
F: (05) 6205 200

E: mirjana.frelih@ung.si


Pravila o založniški dejavnosti UNG

Katalog založbe 2024