O Univerzi

Širimo znanje - Svojim študentom znanje posredujemo in ga skupaj z njimi ustvarjamo. Smo sodobna, študentom prijazna univerza, ki je usmerjena v raziskovanje. Čeprav smo razmeroma mlada ustanova, v pridobivanju in širjenju znanja ne zaostajamo za starejšimi in večjimi univerzami.

O Univerzi