Dvojna diploma z Univerzo Ca' Foscari v Benetkah

Na magistrskem programu Humanistični študij - smer Jezikoslovje se izvaja program za pridobitev dvojne diplome v sodelovanju z Univerzo Ca' Foscari v Benetkah

Magistrski program Humanistični študij - smer Jezikoslovje na UNG je vsestranski in izrazito raziskovalno naravnan program, ki zajema široko paleto tem sodobnih kognitivnih znanosti jezika, tako v teoretičnem kot eksperimentalnem smislu. Teoretični del programa poudarja formalne vidike in modele slovnice, medtem ko eksperimentalni del študija zajema osnovna znanja o eksperimentalni lingvistiki in psiholingvistiki. Hkrati ima magistrski program Znanosti o jeziku Univerze Ca’ Foscari močan poudarek na formalni slovnici in strukturi določenih jezikov. Usmerjen je v raziskave ter ponuja številne osnovne in napredne študijske predmete, ki zajemajo sodobno teoretsko in eksperimentalno jezikoslovje, vključno z usvajanjem jezika ter računalniškim oz. korpusnim jezikoslovjem.

Za pridobitev dvojne magistrske diplome bodo študentje morali opraviti obvezne predmete ter usmeritvena izbirna predmeta na Univerzi v Novi Gorici in Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah, pripraviti magistrsko delo pod mentorstvom predavateljev z obeh univerz ter ga zagovarjati pred skupno komisijo.

Študentom, ki bodo opravili s sporazumom predvidene obveznosti na obeh univerzah, bosta magistrsko diplomo, ne glede na matično pripadnost študenta, podelili tako Univerza v Novi Gorici kot tudi Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, pri čemer bo Univerza v Novi Gorici podelila naziv “magister/magistrica jezikoslovja”, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah pa “Laurea magistrale in Scienze del linguaggio”.

Predmetnik

Obvezni del študija v tujini

Študentje Univerze v Novi Gorici morajo tretji semester študijskega programa opraviti na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah.
Za finančno pomoč pri študiju v tujini prosimo kontaktirajte mednarodno pisarno.

Vpisni pogoji

Na študijskem programu za pridobitev dvojne diplome morajo študentje Univerze v Novi Gorici kot matične univerze ob vpisu, poleg dokazil o izpolnjenih vpisnih pogojih za vpis na magistrski program Humanistični študij - smer Jezikoslovne vede, predložiti tudi dokazilo o znanju angleškega jezika na ravni B2.

Kontakti

Koordinator: prof. dr. Artur Stepanov
Fakulteta za humanistiko: Brigita Badalič
Mednarodna pisarna: Aljaž Rener