Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

Center je bil ustanovljen v marcu 2007 z namenom, da poveže raziskovalce na področju sistemov in informacijskih tehnologij ter spodbudi in olajša njihovo sodelovanje pri raziskavah in razvoju na omenjenih področjih.