Reprezentacije spolov v slovenski književnosti

Katja Mihurko, Darko Ilin

978-961-7025-38-5 (HTML)

Učbenik omogoča pridobitev širokega nabora komepetenc s področja slovenske književnosti in študij spolov in je prvo tovrstno študijsko gradivo v slovenskem visokošolskem prostoru. Njegov jedrni del sestavlja sedem poglavij, ki so posvečena reprezentacijam političnih moškosti, genialnih moškosti v razmerju do druge_ga, spolno nasilnih moškosti, destruktivnih ženskosti, krkih ženskosti, materinstva in emancipiranih ženskosti. Te oblike reprezentacij so predstavljene v njihovem historičnem razvoju, nato sledijo odlomki iz besedil iz novejše slovenske književnosti, ki so izhodišča za interpretacije s pristopom tesnega branja. Učbenik z različnimi nalogami in vprašanji vodi skozi pridobitev kompetenc sposobnosti razumevanja in interpretiranja konstruktov ter reprezentacij spolnih identitet v imaginariju literarnega teksta.

Knjiga je dostopna na: https://books.ung.si/reprezentacije

Reprezentacije spolov v slovenski književnosti