Digitalna humanistika in literatura

Ivana Zajc, Peter Purg
ISBN: 978-961-7025-33-0 (PDF)

Pričujoči učbenik o digitalni humanistiki in literaturi osvetljuje eno izmed najvznemirljivejših področij v sodobnem študiju humanistike, ki se povezuje tudi z literarno vedo. Digitalna humanistika je v sodobnem času nepogrešljiv del raziskovanja književnosti in drugih kulturnih pojavov, ki ima velik potencial za razvoj. To polje se intenzivno razvija in testira različne pristope k raziskavam ter digitalna orodja. Skozi izbor zanimivih raziskav bralcu predstavljamo izbrane vsebine, ki bodo informativen uvod v nadaljnji študij področja. V tej knjigi boste spoznali, kako je mogoče s pristopi digitalne humanistike analizirati književna besedila, arhivirati literarno dediščino in še veliko več. Med temami, ki jih obravnavamo, so pristopi za obdelavo velikih podatkov, uporaba računalniškega modeliranja, vprašanja etike, dostopa do znanja preko odprtih virov in digitalnih knjižnic, e-literatura ter ohranjanje literarne dediščine.

Spletna različica učbenika dostopna na: https://books.ung.si/digitalnahumanistika

Digitalna humanistika in literatura