Upoznajmo svet i načinimo ga boljim za život: menjamo okolinu, obogaćujemo je ili uništavamo

Mira Terzić, Tatjana Ivošević, Mladen Franko, Dragana Milićević

ISBN: 978-961-7025-34-7 (HTML)

Velikokrat sebi in drugim postavljamo vprašanja o naravi in našem okolju, da bi lažje razumeli kakšen vpliv ima človek na okolje, v katerem živi. Če ste radovedni in iščete odgovore na vprašanja o skrivnostih sveta v katerem živite, si oglejte to knjigo. Na njenih straneh boste z domišljijskim vlakom potovali po svetu znanja. Vprašanja in odgovori ter številne ilustracije vam bodo pomagale postopoma odkrivati čarobni svet našega okolja. Čeprav je v knjigi predstavljen le majhen del človekovih vplivov na okolje, boste spoznali, da ti vplivi v večini primerov ne učinkujejo dobro na naravo in na nas same. Potovanje začnemo daleč v preteklosti ob samem nastanku vesolja, nato Zemlje, njene atmosfere, vode ter nadaljujemo do pojava življenja in človeka na Zemlji. Na zadnji postaji bomo iskali odgovore, ali človek odloča o prihodnosti svojega okolja. Naše potovanje pa se ne konča z zadnjo stranjo te knjige saj veliko vprašanj ostaja neodgovorjenih. Tako vas knjiga napoti na nova potovanja v svet znanja in spodbuja k nadaljnjemu spoznavanju sveta okoli vas, vam pomaga in vas uči, da moramo vsi skupaj naš prelepi planet Zemljo ohraniti za vas in za prihodnje generacije.

Knjiga je dostopna na: https://books.ung.si/upoznajmosvet/

Upoznajmo svet i načinimo ga boljim za život: menjamo okolinu, obogaćujemo je ili uništavamo