University of Nova Gorica and the Slovenian academic community

Željko Oset
ISBN: 978-961-7025-21-7
Cena: 30,00 €
Želim naročiti

V monografiji University of Nova Gorica and the Slovenian academic community so prikazane okoliščine – in posamezniki (Danilo Zavrtanik, Boštjan Žekš in Mladen Franko), ki so se odločili za intervencijo v slovenski akademski prostor po sprejemu Zakona o visokem šolstvu – pomembne za razumevanje nastanka Fakultete za znanosti o okolju, predhodnice Politehnike Nova Gorici (1998) in Univerze v Novi Gorici (2006). Osrednji del prikazuje razvoj institucije, z ustanavljanjem novih organizacijskih enot, s tem širitve ponudbe študijskih programov, poglabljanje notranje organiziranosti ter prizadevanje za odličnost, torej nastanek vrhunske in v mednarodno akademsko okolje vpete raziskovalne univerze.

University of Nova Gorica and the Slovenian academic community