Projekti

V okviru projektov pisarna zagotavlja administrativno podporo prijavam na razpise in izvajanju mednarodnih projektov. Pisarna zagotavlja podporo raziskovalcem in drugim zaposlenim pri pripravi prijav na razpise predvsem iz finančnega, administrativnega in pravno-formalnega vidika. Pri projektih v izvajanju, pisarna zagotavlja pripravo finančnih poročil ter nudi podporo in svetovanje pri izvajanju projektov.

Aktualni razpisi

Na spodnji povezavi so dostopni aktualni razpisi, ki so zanimivi in primerni za raziskovalce in predavatelje na Univezi v Novi Gorici. Seznam omogoča filtriranje glede na program oziroma financerja ter glede na oddelek za katerega so primerni. Urejeni so glede na rok oddaje.

Aktualni razpisi

Projekti na Univerzi v Novi Gorici

Naslov projekta Financer (program, institucija, iniciativa…) Trajanje projekta

AThEME – Advancing the European Multilingual Experience

7. Okvirni program 2014 – 2019

NFFA EUROPE – Integration and opening existing national and regional research infrastructures of european interest

Obzorje 2020 2015 – 2019

CLIC – Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse

Obzorje 2020 2017 – 2020

URBINAT – Healthy corridors as drivers of social housing neighbourhoods for the co-creation of social, environmental and marketable NBS

Obzorje 2020 2018 – 2023

EnViRoS – Priložnosti za okolju prijazno vinogradništv: optimizacija namakanja in vpeljava novih podlag in genotipov vinske trte

ERA-Net ARIMNET 2 2017 – 2020

EcoLamb – Celovito oblikovanje proizvodnje za zmanjšanje ekološkega odtisa mesa

ERA-Net SUSAN 2017 – 2020

NanoElMem – Designing new renewable nano-structured electrode and membrane materials for direct alkaline

M-ERA.NET 2017 – 2020

MX OSMOPED – MXene organic semiconductor blends for high-mobility printed organic electronic devices

FLAG-ERA JTC 2018 – 2021

MAST – Master Module in Art, Science and Technology

EC DG Connect 2018 – 2020

RETINA – Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije

INTERREG V-A Slovenija – Avstrija 2014 – 2020 2017 -2020

AGROTUR II – Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu

INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020 2017 -2019

EDUKA 2 – Čezmejno upravljanje izobraževanja

INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020 2017 -2019

MEMORI-NET – Združenje za kognitivno in gibalno rehabilitacijo po možganski kapi

INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020 2017 -2019

ORP index

ORP Index (Directory of Ongoing research projects in European Countries) je baza podatkov o več kot 180.000 raziskovalnih projektih, ki se izvajajo v evropskih državah in več kot 400.000 organizacijah povezanih s temi projekti.
Baza podatkov omogoča iskanje sorodnih oziroma podobnih raziskovalnih projektov kot jih pripravljamo in izvajamo na Univerzi v Novi Gorici. Na ta način se lahko zaradi ustvarjanja sinergij in izogibanja podvajanju že financiranih aktivnosti povečuje konkurenčnost projektnih predlogov ter učinek odobrenih projektov.

Do baze podatkov lahko dostopate preko povezave http://www.orpindex.com/