Projekti

V okviru projektov pisarna zagotavlja administrativno podporo prijavam na razpise in izvajanju mednarodnih projektov. Pisarna zagotavlja podporo raziskovalcem in drugim zaposlenim pri pripravi prijav na razpise predvsem iz finančnega, administrativnega in pravno-formalnega vidika. Pri projektih v izvajanju, pisarna zagotavlja pripravo finančnih poročil ter nudi podporo in svetovanje pri izvajanju projektov.

Projekti na Univerzi v Novi Gorici

Naslov projekta Financer (program, institucija, iniciativa…) Trajanje projekta

Tuji strokovnjaki in prožne oblike učenja za boljše znanje, spretnost in kompetence ter boljšo zaposljivost študentov Univerze v Novi Gorici (2019-2022)

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. 2019-2022

CRESCENTO

Interreg Adrion 2023-2023

EuroHPC - EUROCC

H2020 2020-2022

NEP - Nanoscience Foundries and Fine Analysis - Europe| PILOT

H2020 2021-2026

URBINAT – Healthy corridors as drivers of social housing neighbourhoods for the co-creation of social, environmental and marketable NBS

Obzorje 2020 2018-2023

SAAERO - SArajevo AEROsol Experiment: Composition, Sources and Health Effects of Atmospheric Aerosol

H2020 MSCA IF 2022-2024

COFsensor - Novel COF-based sensors for detecting organic agents in water

H2020 MSCA WF 2021-2023

WeBaSoop - Research Reinforcing in the Western Balkans in Offline and Online Monitoring and Source Identification of Atmospheric Particles

HE-WIDERA 2022-2025

SRC-EDIH

HORIZON-DIGITAL-2021-EDIH-01 2022-2025

REGINNA 4.0

EIT HEI Initiative 2023-2024

AGROTUR+

INTERREG VI-A Italija - Slovenija 2021-2027 2023-2025

SMASH

HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01 2023-2028

DIMAG - Electrically controlled ferromagnetism in 2-dimensional semiconductors

FLAG-ERA JTC 2020-2023

PROSPECT - Patterned coatings based on 2d materials benzoxazineresin hybrids for broad range pressure detection

FLAG-ERA JTC 2020-2023

KONS: platforma za sodobno raziskovalno umetnost

Ministrstvo za kulturo 2019-2023

RE-VALUE

Horizon Europe 2022-2025

OPMETBAT - Operando metrology for energy storage materials

The European Partnership on Metrology 2022-2025

Uncorking rural heritage: indigenous production of fermented beverages for local cultural and environmental sustainability

EEA nad Norway Grants Fund for Regional Cooperation 2020-2023

Pretekli projekti na Univerzi v Novi Gorici

Naslov projekta Financer (program, institucija, iniciativa…) Trajanje projekta

AThEME – Advancing the European Multilingual Experience

7. Okvirni program 2014-2019

NFFA EUROPE – Integration and opening existing national and regional research infrastructures of european interest

Obzorje 2020 2015-2019

CLIC – Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse

Obzorje 2020 2017-2020

EnViRoS – Priložnosti za okolju prijazno vinogradništv: optimizacija namakanja in vpeljava novih podlag in genotipov vinske trte

ERA-Net ARIMNET 2 2017-2020

EcoLamb – Celovito oblikovanje proizvodnje za zmanjšanje ekološkega odtisa mesa

ERA-Net SUSAN 2017-2020

NanoElMem – Designing new renewable nano-structured electrode and membrane materials for direct alkaline

M-ERA.NET 2017-2020

MX OSMOPED – MXene organic semiconductor blends for high-mobility printed organic electronic devices

FLAG-ERA JTC 2018-2021

MAST – Master Module in Art, Science and Technology

EC DG Connect 2018-2020

RETINA – Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije

INTERREG V-A Slovenija – Avstrija 2014 – 2020 2017-2020

AGROTUR II – Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu

INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020 2017-2019

EDUKA 2 – Čezmejno upravljanje izobraževanja

NTERREG V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020 2017-2019

MEMORI-NET – Združenje za kognitivno in gibalno rehabilitacijo po možganski kapi

INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020 2017-2019

Hermes SP - High Energy Rapid Modular Ensemble of Satellites

H2020 2018 - 2022

NANOREGION - Nano-regija: prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij

INTERREG V-A Italija - Slovenija 2019-2022

DIVA - Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij

INTERREG V-A Italija - Slovenija 2019-2022