Duševno zdravje

Nacionalni program duševnega zdravja

Program MIRA (https://www.zadusevnozdravje.si/) je Nacionalni program duševnega zdravja, ki kot prvi strateški dokument v Republiki Sloveniji celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja. Program povezuje obstoječe ter dodaja nove službe in strukture ter tako odgovarja na potrebe ljudi na področju duševnega zdravja. Glavni poudarki programa so krepitev duševnega zdravja ter
preprečevanje in celostna obravnava duševnih motenj. S tem namenom povezuje službe vseh odgovornih sektorjev, torej zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in šolstva. Cilj programa je vzpostaviti dobro podporno okolje na vseh področjih varovanja duševnega zdravja.

Duševno ravnovesje nam omogoča splošno dobro počutje, da lahko svoje življenje doživljamo kot smiselno, zadovoljujoče in izpolnjujoče. Da smo ustvarjalni, aktivni, produktivni in udejanjamo svoje potenciale. Da sprejemamo sebe in druge, se zavedamo lastne vrednosti in imamo pozitivno samopodobo. Da zaupamo vase in v svoje zmožnosti. Da se zmoremo spoprijemati z vsakdanjimi življenjskimi obremenitvami ter uravnavati lastna čustva in razpoloženje. Da imamo kakovostne in bližnje odnose z drugimi ljudmi. Da čutimo pripadnost skupnosti in okolju, v katerem živimo in zato tudi več in bolje prispevamo k njunemu razvoju in napredku.

Nihče med nami ni povsem odporen na težave v duševnem zdravju in pri vsakem se lahko v določenem obdobju v življenju pojavijo težave na enem ali več področjih duševnega delovanja.

Vsaka težava v duševnem zdravju oziroma duševna stiska še ne predstavlja duševne motnje. Vsaka žalost še ni depresija in vsak strah ni anksiozna motnja. Ljudje občutimo široko paleto čustev. Žalost, strah, jeza, sram in negotovost so ravno tako naše vsakodnevne sopotnice, kot so to veselje, radost in zadovoljstvo.

Pomoč je na voljo za to, da jo uporabimo!

Posvet

Center za psihološko svetovanje: https://posvet.org/

Program svetovalnice ponuja individualno obravnavo posameznikom, parom in družinam, ki doživljajo čustvene stiske, ki jih sami ne obvladujejo več in potrebujejo strokovno pomoč.

Telefoni za pomoč v stiski:

Klic v duševni stiski: 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik: 116 123 (24 ur / dan, vsak dan). Klic je brezplačen.

TOM telefon za otroke in mladostnike: 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja: 080 11 55 (24 ur / dan, vsak dan). Klic je brezplačen.

V primeru, da potrebujete pomoč se lahko obrnete tudi na zaupne osebe za podporo in pomoč žrtvam spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja: https://www.ung.si/sl/o-univerzi/enake-moznosti/

Duševno zdravlje študentov: https://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/dusevo-zdravje-studentov/