Priznanja sodelavcev in študentov

Sodelavci

2021

Prof. dr. Griša Močnik in dr. Luka Drinovec
Puhova nagrada za vrhunske dosežke

Dr. Fabio Lapenta
Lapanjetova nagrada Slovenskega biokemijskega društva

2020

Dr. Tina Škorjanc
Preglova nagrada za izjemno doktorsko delo

Prof. dr. Prof. dr. Samo Stanič
Zoisova nagrada za vrhunske dosežke

Prof. dr. Marko Zavrtanik
Zoisova nagrada za vrhunske dosežke

Prof. dr. Andrej Filipčič
Zoisova nagrada za vrhunske dosežke

Prof. Oskar Kogoj
Priznanje Društva oblikovalcev Slovenije za življenjsko delo

Prof. dr. Tanja Urbančič
Nagrada mednarodne organizacije Open Education Global za odličnost na področju odprtega sodelovanja

Prof. dr. Danilo Zavrtanik
Blinčeva nagrada za življenjsko delo s področja fizike

Prof. dr. Giovanni De Ninno
Blinčeva nagrada za vrhunski enkratni dosežek na področju fizike

Prof. dr. Iztok Arčon
Preglova nagrada

Akad. prof. dr. Boštjan Žekš
Zlati red za zasluge

Arhiv

Študentje

2021

Miha Reja
Posebna omemba žirije (sekcija Mladi talent)
Mednarodni festival animiranega filma Animateka

Amadeja Kirbiš
Nagrada za končani študijski animirani projekt
Nagrada Društva slovenskega animiranega filma

Kristjan Hočevar
Nagrada Zlato Rogovo kolo v kategorije do 23
Nagrada kolesarskega društva Rog

Vasily Kuzmich
Prva nagrada za študentsko delo
Nagrada festivala MFRU 2021

2020

Anja Polajnar
Nagrada za odličnost na področju odprtega sodelovanja
Nagrada mednarodne organizacije Open Education Global

Miha Reja
Nagrada za končani študijski animirani projekt
Nagrada Društva slovenskega animiranega filma

Jošt Šeško
Posebna omemba za končani študijski projekt
Nagrada Društva slovenskega animiranega filma

Larisa Nagode
Posebna omemba za končani študijski projekt
Nagrada Društva slovenskega animiranega filma

Katarina Blažič
Posebna omemba za končani študijski projekt
Nagrada Društva slovenskega animiranega filma

Amadeja Kribiš
Nagrada za študijski animirani projekt v razvoju
Nagrada Društva slovenskega animiranega filma

Arhiv