Pomembni položaji sodelavcev

Prof. dr. Martina Bergant Marušič

(direktorica študijskega programa Molekularna genetika in biotehnologija Fakultete za podiplomski študij)

 • Članica komisije za ravnanje z GSO, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 2020-

Prof. mag. Janez Burger

(sodelavec Akademije umetnosti)

 • Član Evropske filmske akademije, 2012-

Prof. dr. Saša Dobričič

(direktorica študijskega programa Študiji kulturne dediščine Fakultete za podiplomski študij)

 • Podpredsednica European Network of Universities for the implementation of the European Landscape Convention, 2012-

Prof. dr. Mladen Franko

(sodelavec Laboratorija za vede o okolju in življenju, 2010-2022 prorektor za izobraževanje Univerze v Novi Gorici)

 • Podpredsednik Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, 2014-2018
 • Podpredsednik Slovenskega kemijskega društva, 2004-2017

Prof. dr. Giorgio Gianighian

(sodelavec Fakultete za podiplomski študij)

 • Namestnik direktorja Mednarodnega centra za zaščito arhitekurne dediščine (ang. International Research Center for Architectural Heritage Conservation), 2013-

Prof. dr. Henrik Gjerkeš

(sodelavec Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za znanosti o okolju, Fakultete za naravoslovje in Centra za informacijske tehnolgije in uporabno matematiko)

 • Minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, 2009-2010

Prof. dr. Boštjan Golob

(rektor Univerze v Novi Gorici)

 • Član upravnega odbora ZRC SAZU, 2023-
 • Član Large Hadron Collider Committee, CERN, 2023-
 • Član European Physical Society, High Energy Particle Physics Board, 2020-
 • Predsednik Sveta kolaboracije Belle II, 2020-2021
 • Prodekan Fakultete za matematiko in fiziko (Univerza v Ljubljani), predstojnik Oddelka za fiziko, 2015-2017
 • Predstavnik Republike Slovenije v strateški skupini za pripravo Evropske strategije na področju fizike delcev, 2020

Prof. dr. Andreja Gomboc

(sodelavka Centra za astrofiziko in kozmologijo in Fakultete za naravoslovje)

 • Članica upravnega odbora Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), 2023-
 • Predsednica Sveta za znanost in tehnologijo, 2019-2021

Mihael Kelemina

(sodelavec Akademije umetnosti)

 • Svetovalec ministrice za kulturo , 2022-

Prof. dr. Marko Komac

(sodelavec Fakultete za znanost o okolju)

 • Predsednik Evropske zveze geologov, 2018-

Prof. dr. Franc Marušič

(sodelavec Centra za kognitivne znanosti jezika)

 • Član UNESCO-ve strokovne komisije za nadzor nad UNESCO-vim World Atlas of Languages, 2023-
 • Glavni urednik revije Journal of Slavic Linguistics, revije mednarodnega združenja Slavic Linguistics Society , 2018-

Prof. dr. Griša Močnik

(dekan Fakultete za znanosti o okolju in vodja Centra za raziskave atmosfere)

 • Član Podnebnega sveta Republike Slovenije, 2023-
 • Slovenski predstavnik, United Nations Economic Commission for Europe ad-hoc expert group on Black Carbon, Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, 2010-2011

Prof. dr. Tanja Pipan

(sodelavka Fakultete za znanosti o okolju)

 • Slovenska predstavnica v Strateški delovni skupini ESFRI za področje okolja (ENV SWG), 2015
 • Članica izvršilnega odbora Mednarodnega združenja za biologijo podzemlja (SIBIOS), 2017

Prof. dr. Peter Purg

(dekan Fakulteta za humanistiko)

 • Predsednik sveta NAKVISA-a, 2019-2022
 • Član Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, 2019-2022

Prof. dr. Maja Ravnikar

(članica upravnega odbora Univerze v Novi Gorici, 2009-2019 članica senata Univerze v
Novi Gorici)

 • Direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, 2021-

Jožko Rutar

(sodelavec Akademije umetnosti)

 • Član Evropske filmske akademije, 2011-

Izr. prof. Kolja Saksida

(sodelavec Akademije umetnosti)

 • Član Evropske filmske akademije, 2020-
 • Član sveta Slovenskega filmskega centra, 2021-

Prof. mag. Tina Smrekar

(sodelavka Akademije umetnosti)

 • Članica Evropske filmske akademije, 2020-

Prof. dr. Samo Stanič

(vodja Centra za astrofiziko in kozmologijo)

 • Koordinator Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja (SLING), 2022-2025
 • Član upravnega odbora javnega infrastrukturnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES), 2023-2024
 • Član upravnega odbora Instituta informacijskih znanosti (IZUM), 2015-2021

Dr. Kaja Širok

(sodelavka Fakultete za humanistiko)

 • Članica izvršnega odbora Mednarodnega muzejskega sveta ICOM, 2023-
 • Članica akademskega sveta Hiše evropske zgodovine (HEH) v Bruslju, 2023-
 • Državna sekretarka za kulturo v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, 2022-
 • Direktorica Javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture Nova Gorica, 2022-2022
 • Direktorica Muzeja za novejšo zgodovino, 2011-2021

Prof. dr. Matjaž Valant

(prorektor za trajnostni razvoj in tehnologijo in vodja Laboratorija za raziskave materialov)

 • Direktor Centra zelenih tehnologij, d.o .o., 2022-
 • Član državne komisije za Zoisove in Puhove nagrade, 2012-2016 in 2020-2024
 • Podpredsednik Slovenskega kemijskega društva, 2018-2021

Prof. dr. Aleš Vaupotič

(sodelavec Raziskovalnega centra za humanistiko, 2012-2021 sodelavec Fakultete za humanistiko)

 • Direktor Moderne galerije, 2021-2023
 • Član izvršnega odbora Evropske zveze za primerjalno književnost (ESCL/SELC), 2019-2021

Prof. dr. Danilo Zavrtanik

(sodelavec Centra za astrofiziko in kozmologijo, 1995-2010 predsednik Univerze v Novi Gorici, 2010-2022 rektor Univerze v Novi Gorici)

 • Član sveta Evropske organizacija za jedrske raziskave (CERN), 2017-
 • Član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, 2008-2021
 • Član upravnega odbora Univerze v Luksembrugu, 2009-2018
 • Član Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, 2010-2022
 • Predsednik Rektorske konference (RKRS), 2010-2011 in 2018-2019
 • Član finančnega odbora Mednarodne kolaboracije Pierre Auger, 2011-

Prof. dr. Rok Žaucer

(vodja Centra za kognitivne znanosti jezika)

 • Glavni urednik revije Journal of Slavic Linguistics, revije mednarodnega združenja Slavic Linguistics Society , 2018-

Akad. prof. dr. Boštjan Žekš

(1995-2008 predstojnik Univerze v Novi Gorici, član sveta Univerze v Novi Gorici, prejemnik zlate plakete Univerze v Novi Gorici in zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici)

 • Svetovalec predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, 2013-2022
 • Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2002-2008
 • Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, 2008-2012