Vodstvo

Rektor

prof. dr. Boštjan Golob

Prorektorica za izobraževanje in umetnost
prof. dr. Penka Stateva

Prorektor za trajnostni razvoj in tehnologije
prof. dr. Matjaž Valant

Senat

Predsednik senata
prof. dr. Boštjan Golob

Člani senata
prof. dr. Iztok Arčon
prof. dr. Sandra Gardonio
prof. dr. Andrej Kranjc
prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec
prof. dr. Peter Purg
prof. Boštjan Potokar
prof. dr. Tanja Urbančič
prof. dr. Griša Močnik
prof. dr. Nataša Zabukovec Logar
Katja Belec, predstavnica študentov
Ana Prebil, predstavnica študentov

Razpored sej senata v letu 2022
Seje senata

Upravni odbor

Predsednik upravnega odbora
Borut Lavrič, univ. dipl. prav.

Člani upravnega odbora
prof. dr. Jadran Lenarčič
prof. dr. Maja Ravnikar
prof. dr. Miran Veselič
prof. dr. Urška Vrhovšek

Ana Prebil, predstavnica študentov

Seje upravnega odbora

Svet

prof. dr. Werner Hofmann, Univerza v Salzburgu, Avstrija
prof. dr. Giorgio Margaritondo, EPFL, Švica
prof. dr. Claudio Masciovecchio, Sincrotrone Trieste, Italija
prof. dr. Annemette Palmqvist, Roskilde University, Danska
prof. dr. Maria Concetta Bruzzoniti, Univerza v Torinu, Italija
akad. prof. dr. Boštjan Žekš, Univerza v Novi Gorici, Slovenija

Seje sveta

Študentski svet

Predsednik
Katja Belec, Fakulteta za znanosti  o okolju

Člani
Katja Belec, Fakulteta za znanosti o okolju
Nika Glavina, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Matevž Gros, Poslovno-tehniška fakulteta
Rakib Hassan, Fakulteta za naravoslovje
HaishengHu, Fakulteta za podiplomski študij
Aleksa Kojčinović, Fakulteta za podiplomski študij
Tadej Lukman, Fakulteta za humanistiko
Matija Mavri, Poslovno-tehniška fakulteta
Anže Novak, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Stane-Sašo Perc, Fakulteta za humanistiko
Ana Prebil, Akademija umetnosti
Bojana Stefanoska, Fakulteta za naravoslovje
Tamara Taskova, Akademija umetnosti
Ula Urbas, Fakulteta za znanosti o okolju

O Študentskem svetu