Projekti

Tekoči projekti in programi

Raziskovalni programi

  • P1-0034; Analitika in kemijska karakterizacija materialov in procesov, (2020 – 2025); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Kemijski inštitut, kontaktna oseba na UNG: doc. dr. Iain White
  • P2-0393; Napredni materiali za nizkoogljično in trajnostno družbo, (2015 – 2027); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Kemijski inštitut, kontaktna oseba na UNG: izr. prof. dr. Dorota Korte
  • P3-0428; Primerjalna onkologija za obravnavo redkih vrst raka; (2022 – 2028); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Univerza v Novi Gorici, kontaktna oseba na UNG: izr. prof. dr. Ario de Marco
  • P4-0107; Gozdna biologija, ekologija in tehnologija, (2020-2025); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Gozdarski inštitut Slovenije, kontaktna oseba na UNG: izr. prof. dr. Ario de Marco

Raziskovalni projekti

Mednarodni projekti

Bilateralna sodelovanja

  • BI-TR/18-21-001, Izolacija nanotelesc, primernih za modulacijo proteinskih interakcij (2018-2021), Vodja projekta izr. prof. dr. Ario de Marco
  • BI-US/18-20-042, Okolju prijazna sinteza trajnostnih in biokompatibilnih kompozitnih materialov z vgrajenimi baktericidnimi lastnostmi za uničevanje mikroorganizmov rezistentnih na antibiotike, Vodja projekta prof. dr. Mladen Franko

Zaključeni projekti

Seznami zaključenih projektov