Raziskovalni projekti

NACIONALNI:

Raziskovalni program:

 • Raziskovalni program (P1-0034): Analitika in kemijska karakterizacija materialov in procesov (2009-2013) / Nosilec projekta: dr. Samo Hočevar / ARIS – Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije / Kontaktni osebi na CRV/UNG: branka.mozetic@ung.si in mitja.martelanc@ung.si

Raziskovalni projekti:

 • Projekt MKGP: Pilotna alkoholna pijača z uporabo haskap jagod (akronim PA-HAS) (2023-2024) / Projekt je financiran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije - odobren kot pilotni projekt v okviru ukrepa M16 – Sodelovanja: podukrep 16.2. Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / Kontaktna oseba na CRV: erika.jez@ung.si

 • Projekt MKGP: Testiranje uporabe drenovih jagod pri proizvodnji sadnih vin (akronim DRES) (2023-2024) / Projekt je financiran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije - odobren kot pilotni projekt v okviru ukrepa M16 – Sodelovanja: podukrep 16.2. Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / Kontaktna oseba na CRV: erika.jez@ung.si

 • Aplikativni ARIS projekt (L4-50141): Poreklo vina: geo-klimatski, mikrobiološki ali človeški konstrukt? Primer slovenskih modrih frankinj (2023-2026) / ARIS – Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / Vodilni partner: Kmetijski Inštitut Slovenije / Kontaktna oseba na CRV: lorena.butinar@ung.si

 • Temeljni ARIS projekt (J4-50139): Valorizacija odpadkov žlezave nedotike (Impatiens glandulifera Royle) za razvoj bioaktivnih izvlečkov s potencialno zaščitno aktivnostjo na humani žilni sistem (2023-2026) / ARIS – Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / Vodilni partner: Kemijski Inštitut Slovenije / Kontaktna oseba na CRV: mitja.martelanc@ung.si

 • Ciljno razvojni projekt - CRP (P-V4-2381): MED-STI-K - Stičišče znanj za zeleno, trajnostno in inovativno sredozemsko kmetijstvo (1.10. 2023 - 31.3. 2025) / ARIS – Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / Vodilni partner Znanstveno-Raziskovalno središče Koper/ Kontaktni osebi na CRV: melita.sternad.lemut@ung.si in jan.rescic@ung.si

 • Podoktorski raziskovalni projekt (Z1-3197): Ali prisotnost mikroplastičnih delcev spremeni dinamiko bakra v onesnaženih vinogradniških tleh? (2021-2023) / ARRS – Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije / Kontaktna oseba: erika.jez@ung.si

 • Aplikativni ARRS projekt (L4-1842): Vpliv težkih kovin na staranje belih vin (2019-2022) / ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in BioLaffort / Kontaktna oseba: guillaume.antalick@ung.si

 • Bilateralni projekt (N4-0158 ) Metabolna prilagodljivost rastlin na vodni stres (2020-2023) / ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in FWWF / Kontaktni osebi na CRV: guillaume.antalick@ung.si, jan.rescic@ung.si

 • Podoktorski raziskovalni projekt (Z4-7189): Utiranje poti zeleni zaščiti vinograda s pomočjo naprednega metabolomskega pristopa (2016-2017) / ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Kontaktna oseba: melita.sternad.lemut@ung.si

 • Temeljni ARRS raziskovalni projekt (J4-4300): Geni, ki pogojujejo aromatiko vina (2011-2014) / ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Kontaktna oseba: lorena.butinar@ung.si

 • Doktorski projekt TIA: Karakterizacija geografskega porekla in načina pridelave slovenskega jabolčnega soka (2008-2015) / TIA – Javna agencija za Tehnološki razvoj Republike Slovenije: “Mladi raziskovalci iz gospodarstva” z Fructal Živilska industrija d.d. / Kontaktna oseba na CRV: branka.mozetic@ung.si

 • Doktorski Projekt TIA: Biološka vloga virusa pahljačavoti listov vinske trte (GFLV) v vinorodni deželi Primorska (2010 – 2016) / TIA – Javna agencija za Tehnološki razvoj Republike Slovenije: “Mladi raziskovalci iz gospodarstva” z Regijsko Razvojno Agencijo (RRA) Nova Gorica / Kontaktna oseba na CRV: marusa.pompe.novak@ung.si

 • Doktorski Projekt TIA: Vpliv virusa pahljačavoti listov vinske trte (GFLV) na količino in kakovost grozdja (2011 – 2015) / TIA – Javna agencija za Tehnološki razvoj Republike Slovenije: “Mladi raziskovalci iz gospodarstva” z Regijsko Razvojno Agencijo (RRA) Nova Gorica) Kontaktna oseba na CRV: marusa.pompe.novak@ung.si

 • Ciljno razvojni projekt - CRP: Phytophenols for food safety and food shelf-life increase / Fitofenoli za izboljšanje varnosti in obstojnosti živil (2010-2012) / Vodilni partner: Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani / ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Kontaktna oseba na CRV: branka.mozetic@ung.si

 • Razvojno-investicijski projekt - RIP: Development of an intelligent ecological UltraPRESS / Razvoj inteligentne ekološke stiskalnice UltraPRESS (2009 – 2011) / ŠKRLJ kovinska oprema d.o.o (TIA) Kontaktni osebi na CRV: melita.sternad.lemut@ung.si in lorena.butinar@ung.si

MEDNARODNI:

 • Interreg čezmejni EU projekt AGROTUR+ : Kraški lokalni produkti in turizem (2023-2025) / Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 / Vodilni partner: Kmetijski Inštitut Slovenije / Kontaktna oseba na CRV: lorena.butinar@ung.si

 • Interreg čezmejni EU projekt ENO(SATIRA): Trajnostni vinski turizem: kulturna krajina, vino in satira / Projekt je financiran iz Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO in financira program sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 / Vodilni partner: Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia / Kontaktna oseba na CRV: mitja.martelanc@ung.si

 • Transregijski projekt Norveški Mehanizem: Uncorking rural heritage: indigenous production of fermented beverages for local cultural and environmental sustainability (2020-2023) / EEA in/and Norway Grants Fund for Regional Cooperation) / Vodilni partner: Univerza v Novi Gorici / Kontaktna oseba: lorena.butinar@ung.si

 • Bilateralni projekt (N4-0158) Metabolna prilagodljivost rastlin na vodni stres (2020-2023) / Sofinanciranje slovenskega dela projekta v sodelovanju s FWW (Avstrija) ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Kontaktni osebi: guillaume.antalick@ung.si in jan.rescic@ung.si

 • Bilateralni projekt (NI-0002): Znanstveno sodelovanje med Slovenijo in Izraelom: Multidisciplinarni pristop k tretiranju in aplikaciji odpadne vode v kmetijstvo / ARRS in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Izrael (2018-2020) / Kontaktni osebi: lorena.butinar@ung.si in saim.emin@ung.si

 • Transnacionalni ERA-NET ArimNet2 projekt »EnViRoS« Priložnosti za okolju prijazno vinogradništvo: optimizacija namakanja in vpeljava novih podlag in genotipov vinske trte (2017-2020) / Vodilni partner: University of Udine, Italy / MIZS – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport / Kontaktna oseba na CRV lorena.butinar@ung.si

 • Interreg čezmejni EU projekt AGROTUR II - Kraški agroturizem (2017-2019) / Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020, financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj / Vodilni partner: Kmetijski Inštitut Slovenije / Kontaktna oseba na CRV: lorena.butinar@ung.si

 • Kreativna jedra: AHA-MOMENT (Active and Healthy Aging – MOlecular MEchanisms, Nutrition and nanoparticle-based Targeting) (2012­-2015) / Strukturni skladi / MIZS & EU – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport & Evropski sklad za regionalni razvoj / Kontaktni osebi na CRV: melita.sternad.lemut@ung.si in lorena.butinar@ung.si

 • Čezmejni EU projekt »HERITASTE«: Poti okusov in doživetij (2011-2015) / Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013 financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev / Vodilni partner: Provincia di Udine / Kontaktna oseba na CRV: melita.sternad.lemut@ung.si

 • Čezmejni EU projekt »VISO«: Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika (2013-2015) / Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013 financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev / Vodilni partner: Institute of Applied Genomics, Udine / Kontaktna oseba na CRV: melita.sternad.lemut@ung.si

 • Interreg čezmejni EU projekt »AGROTUR: Kraški agroturizem« (2011-2014) / Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013 financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev / Vodilni partner: Kmetijski Inštitut Slovenije / Kontaktna oseba na CRV: lorena.butinar@ung.si

 • Interreg-čezmejni-projekt »UE LI JE II Oljčno olje: simbol kakovosti v čezmejnem prostoru (2011-2014) / Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013 financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev / Vodilni partner: Občina Brda, Dobrovo / Kontaktna oseba na CRV: branka.mozetic@ung.si

 • Bilateralni projekt BI-US/13-14-028: Vzpostavitev in prevlada udomačenih kvasovk v fermentirajočem grozdnem moštu (2013-2014) / Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) / Partner: Department of Genetics, Washington University, Saint Louis, ZDA / Kontaktna oseba na CRV: lorena.butinar@ung.si