O fakulteti

Fakulteta za podiplomski študij predstavlja kreativno okolje, kjer se srečujejo študentje, profesorji, raziskovalci in eksperti z raznih področij, s skupnim ciljem ustvarjanja novega znanja in prenosa le-tega v podjetniško okolje.

Fakulteta za podiplomski študij združuje in izvaja vse podiplomske doktorske študijske programe, ki se oblikujejo na področjih ene ali več sorodnih oz. med seboj povezanih znanstvenih disciplin. Posamezni študijski programi so tesno povezani z raziskovalnimi laboratoriji, centri oziroma inštituti Univerze v Novi Gorici ter drugih raziskovalnih institucij doma in po svetu, v katerih lahko podiplomski študentje opravljajo raziskovalno delo v okviru svojega študija in se vključujejo v mednarodne raziskovalne procese in projekte.

Povezana in enovita podiplomska fakulteta omogoča maksimalno izbirnost in interdisciplinarnost pri oblikovanju individualnih doktorskih študijskih programov, saj lahko vsak študent preko kreditnega sistema ECTS nabere svoji raziskovalni usmeritvi najprimernejše predmete iz široke palete, ki jo nudijo med sabo komplementarni študijski programi. Na ta način se omogoča učinkovit prenos znanja na mlajše generacije in se hkrati ustvarja nova znanja v harmoničnem odnosu med študenti in profesorji ter raziskovalci v laboratorijih.

Podiplomski doktorski študijski programi

Vodstvo fakultete

Dekan
prof.dr. Iztok Arčon

+386 5 33 15 227 • E-pošta

ČLANI ZNANSTVENIH SVETOV

Znanosti o okolju
prof. dr. Mladen Franko
izr. prof. dr. Martina Bergant Marušič
doc. dr. Iain Robert White
doc. dr. Tinkara Tinta
prid. prof. dr. Henrik Gjerkeš
Fizika
prof. dr. Gabrijela Zaharijas (direktorica programa)
prof. dr. Iztok Arčon
prof. dr. Samo Stanič
prof. dr. Sandra Gardonio
prof. dr. Gvido Bratina
Materiali
prof. dr. Nataša Novak Tušar (direktorica programa)
prof. dr. Iztok Arčon
prof. dr. Matjaž Valant
prof. dr. Nataša Zabukovec Logar
Kognitivne znanosti jezika
prof. dr. Artur Stepanov (direktor programa)
prof. dr. Penka Stateva
prof. dr. Franc Marušič
izr. prof. dr. Rok Žaucer
Krasoslovje
prof. dr. Martin Knez (direktor programa)
prof. dr. Franci Gabrovšek
prof. dr. Metka Petrič
prof. dr. Tadej Slabe
prof. dr. Stanka Šebela
Študij kulturne dediščine
prof. dr.Saša Dobričić (direktorica programa)
prof. Stefano della Torre
prof. dr. Arjo Klamer
prof. dr. Xavier Greffe
prof. dr. Benno Albrecht
prof. dr. Tessa Matteini
Molekularna genetika in biotehnologija
izr. prof. dr. Martina Bergant Marušič (direktorica programa)
prof. dr. Emanuele Buratti
prof. dr. Alessandro Marcello
prof. dr. Ario de Marco
Humanistika
izr. prof. dr. Ana Toroš (direktorica programa)
prof. dr. Marina Lukšič Hacin
pridr. prof. dr. Leonora Flis
pridr. prof. dr. Neva Makuc

PRIDRUŽENI ZUNANJI ČLANI ZNANSTVENIH SVETOV

Znanosti o okolju
Dr. Olena Pliekhova, Swisspearl Slovenija d.o.o., Slovenija
prof. dr. Christian Griebler, University of Vienna, Avstrija
Fizika
prof. dr. Piero Ullio, International School for Advanced Studies (SISSA), Italija
prof. dr. Luigi Giacomazzi, International School for Advanced Studies (SISSA), Italija
Materiali
dr. Tomaž Vuk, Alpacem Slovenija
dr. Giuliana Aquilanti, Elettra - Sincrotrone Trieste, Italija
Kognitivne znanosti jezika
dr. Martina Ozbič, podjetje LOGOS, Slovenija
prof. dr. James Douglas Sady, Center for Integrative Neuroscience and Neurodynamics, University of Reading, Anglija
Krasoslovje
prof. dr. Hong Liu, Yunnan Institute of Geography, Yunnan University, Kunming, Kitajska
Borut Peric, član strokovnega sveta zavoda, Javni zavod Park Škocjanske jame, Divača, Slovenija
Študij kulturne dediščine
Špela Španžel, generalna direktorica, Direktorat za kulturno dediščino RS, Slovenija
Tokie Loatan Brown, predstavnica Nigerije in Irske, ICOMOS-IFLA International Committee on Cultural Landscapes, alumni UNG
Molekularna genetika in biotehnologija
doc. dr. Marija Nika Lovšin, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
dr. Nina Mencin, Bia Separations d.o.o, Slovenija, alumni UNG
Humanistika
Dr. Zaira Vidau, predsednica Znanstvenega sveta SLORI iz Trsta, Italija
Dr. Megi Rožič, ŠC Nova Gorica, alumni UNG

Senat

Fakulteta za podiplomski študij nima svojega senata. Obveznosti, naloge in pristojnosti senata za to šolo v celoti prevzema in izvaja senat Univerze v Novi Gorici.