O fakulteti

Fakulteta za podiplomski študij predstavlja kreativno okolje, kjer se srečujejo študentje, profesorji, raziskovalci in eksperti z raznih področij, s skupnim ciljem ustvarjanja novega znanja in prenosa le-tega v podjetniško okolje.

Fakulteta za podiplomski študij združuje in izvaja vse podiplomske doktorske študijske programe, ki se oblikujejo na področjih ene ali več sorodnih oz. med seboj povezanih znanstvenih disciplin. Posamezni študijski programi so tesno povezani z raziskovalnimi laboratoriji, centri oziroma inštituti Univerze v Novi Gorici ter drugih raziskovalnih institucij doma in po svetu, v katerih lahko podiplomski študentje opravljajo raziskovalno delo v okviru svojega študija in se vključujejo v mednarodne raziskovalne procese in projekte.

Povezana in enovita podiplomska fakulteta omogoča maksimalno izbirnost in interdisciplinarnost pri oblikovanju individualnih doktorskih študijskih programov, saj lahko vsak študent preko kreditnega sistema ECTS nabere svoji raziskovalni usmeritvi najprimernejše predmete iz široke palete, ki jo nudijo med sabo komplementarni študijski programi. Na ta način se omogoča učinkovit prenos znanja na mlajše generacije in se hkrati ustvarja nova znanja v harmoničnem odnosu med študenti in profesorji ter raziskovalci v laboratorijih.

Podiplomski doktorski študijski programi

Vodstvo fakultete

Dekan
prof.dr. Iztok Arčon

+386 5 33 15 227 • E-pošta

Senat

Fakulteta za podiplomski študij nima svojega senata. Obveznosti, naloge in pristojnosti senata za to šolo v celoti prevzema in izvaja senat Univerze v Novi Gorici.