Vpis v višji letnik ali ponovni vpis v letnik

Vpis v višje letnike, ponovni vpis v letnik in podaljšanje statusa (absolvent) poteka najkasneje do 28. septembra.

Dodiplomski študenti

Študenti dodiplomskih študijskih programov pošljejo po elektronski ali navadni pošti vpisni list s prilogami najkasneje do 22. 9. do 14. ure v Študentsko pisarno.

Poleg vpisnega lista morajo študentje izpolniti tudi anketni vprašalnik v Študijskem informacijskem sistemu in poravnati morebitno šolnino glede na Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu.

Podiplomski študenti

Študenti podiplomskih študijskih programov pošljejo po elektronski ali navadni pošti vpisni list s prilogami najkasneje do 22. 9. v Študentsko pisarno (naslov spodaj).

Poleg vpisnega lista morajo študentje izpolniti tudi anketni vprašalnik v Študijskem informacijskem sistemu in poravnati šolnino glede na cenik in Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu.

Cenik

Pogoji za vpis v višji letnik ali ponavljanje letnika

Pogojni vpis

Komisija za študijske zadeve ustrezne fakultete oziroma šole lahko skladno z določbami Statuta Univerze v Novi Gorici dovoli napredovanje tudi v primeru, ko študent ni izpolnil zahtevanih pogojev, če ugotovi, da obstajajo za to upravičeni razlogi: materinstvo ali daljša bolezen, pri čemer odsotnost ni bila daljša od dveh mesecev. Utemeljene razloge mora študent izkazati z verodostojnimi listinami, iz katerih je razvidno obdobje, v katerem zaradi njih ni mogel študirati. V primeru daljše bolezni je to zdravniško potrdilo, ki ga mora študent predložiti najkasneje 7 dni po prestani bolezni ali poškodbi.

Prošnje študenti oddajo Komisiji za študijske zadeve na svoji fakulteti skupaj z dokazili.

Fakulteta Rok za oddajo prošnje v tajništvo
Fakulteta za naravoslovje informacije v tajništvu
Fakulteta za humanistiko informacije v tajništvu
Fakulteta za znanosti o okolju 20. 9. najkasneje do 12. ure
Poslovno-tehniška fakulteta 20. 9. najkasneje do 12. ure
Akademija umetnosti informacije v tajništvu
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo 20. 9. najkasneje do 12. ure
Fakulteta za podiplomski študij informacije v tajništvu

Študente opozarjamo, da prošnje oddajo pravočasno, saj komisija prepozno oddanih prošenj ne bo obravnavala.

Dodatne informacije

Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 3315 234
F: 05 6205 200

Uradne ure:
Ponedeljek – petek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30

Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna Vipava
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 9099 717

Uradne ure:
Ponedeljek, sreda, petek: 13.00 – 15.30
Torek, četrtek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30