Pogoji za vpis v višje letnike - Fakulteta za humanistiko

Slovenistika, dodiplomski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 46 ECTS iz prvega letnika, od tega morajo biti opravljeni predmeti Slovenski jezik I – Glasoslovje, Slovenski jezik I – Slovenski knjižni jezik, Slovenska književnost I, Pregled svetovne književnosti I, Splošno jezikoslovje in Uvod v študij književnosti z literarno teorijo.

Za prehod iz drugega v tretji letnik mora opraviti vse obveznosti iz prvega letnika, vse obvezne predmete iz drugega letnika in obvezni izbirni predmet; zbrati mora torej 60 ETCS iz prvega letnika in vsaj 44 ECTS točk iz drugega letnika.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor diplomskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. ali 2. letnik, če zbere 16 ECTS iz predmetnika tega letnika.

Slovenistika, magistrski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 48 ECTS iz prvega letnika, od tega najmanj 27 ECTS iz obveznih predmetov, Individualno raziskovalno delo in ustrezno število izbirnih predmetov, do skupno min. 48 ECTS.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor magistrskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 120 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. letnik, če zbere 18 ECTS iz predmetnika tega letnika.

Kulturna zgodovina, dodiplomski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 45 ECTS iz prvega letnika.

Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika in zbranih najmanj 45 ECTS iz 2. letnika.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor diplomskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. ali 2. letnik, če zbere 15 ECTS iz predmetnika tega letnika.