Poletne šole, študentski projekti in dodatne dejavnosti

Poletne šole

Poletne šole so odlična priložnost za pridobivanje novih znanj in veščin. Običajno so namenjene obravnavi izbrane ožje tematike, za udeležbo na določenih poletnih šolah pa prejemete tudi kreditne točke ECTS.

Oglej si aktualen SEZNAM POLETNIH ŠOL 2022.

Projektno delo

Univerza v Novi Gorici kot manjša univerza z osebnim pristopom do študentov slednjim omogoča, da se redno vključujejo v različne oblike projektnega delaTako študenti že med študijem pridobivajo ogromno dragocenih izkušenj na svojem strokovnem področju in razvijajo veščine kot so delo v skupini, sposobnost samostojnega reševanja problemov, komunikacijske spretnosti, nastopanje v javnosti, delo v mednarodnem okolju, sporočanje v tujem jeziku, vzpostavljanje stikov s poslovnimi partnerji in podobno. Vse to gotovo obogati življenjepise naših študentov in jim omogoča, da vzpostavijo stike s potencialnimi delodajalci.

Projektno delo poteka v sklopu rednih vsebin na študijskih progamih kot tudi v obliki dodatnih oziroma obštudijskih dejavnosti.

Primeri študentskega projektnega dela:

  • Projektno delo pri skupinskih študentskih okoljskih projektih v okviru študijskega programa Okolje 1. stopnje (obvezna predmeta Uvod v projektno delo in Skupinski projekt). Študenti pod vodstvom strokovnega mentorja ter pogosto v sodelovanju z zunanjimi partnerji (podjetja, organizacije) štiri semestre opravljajo skupinski projekt na izbrano okoljsko temo. V sklopu projekta pripravijo in objavijo končno publikacijo, izvedejo javne predstavitve projekta v angleškem jeziku in pri delu sodelujejo tudi z raziskovalnimi enotami UNG. Več na spletni strani Fakultete za znanosti o okolju.
  • Študentski inovativni študentski projekti v raziskovalnem okoljuu INSPIRO.

Primeri že izvedenih projektov:

Dodatne dejavnosti

Primeri sodelovanja študentov pri dodatnih dejavnostih kot so tekmovanja iz znanja, dogodki ipd.:

  • Redno sodelovanje študentov in študentk Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo na tekmovanju LIDLOV mladi vinar in na raznih mednarodnih tekmovanjih.
  • ARTEPAKT – študentska revija Fakultete za humanistiko. Revijo ustvarjajo študenti in študentke fakultete v sodelovanju s študenti in študentkami drugih fakultet UNG in Akademije umetnosti UNG. UNG študente in študentke pri izdaji revije podpira ter krije stroške tiska revije.
  • Redno sodelovanje študentov in študentk UNG na dogodkih UNG in dogodkih, na katerih se predstavlja UNG (Teden UNG, Evropska noč raziskovalcev, strokovni, kulturni in športni dogodki, karierni sejmi in dogodki v Sloveniji in tujini, sodelovanja s šolami doma in v tujini ipd.). Študenti in študentke lahko pridobijo izkušnje z najrazličnejših podočij, na primer marketinga, javnega nastopanja, promocije izobraževanja in znanosti ipd.