Možnost sodelovanja pri raziskovanju

Študentom nudimo možnost, da se že na začetku študija začnejo spoznavati z raziskovalnim delom, znanostjo in poklicnimi možnostmi na teh področjih. Spodbujamo jih k sodelovanju pri raziskovanju in k uresničevanju lastnih raziskovalnih idej in interesov. Že na dodiplomski ravni izbrane študijske vsebine vključujejo osnove raziskovanja v okviru študentskih projektov in raziskav ter omogočajo sodelovanje študentov na konferencah, strokovnih dogodkih, usposabljanjih ipd.

Primeri vključevanja raziskovalnega dela v študijske in obštudijske vsebine na študijskih programih prve in druge stopnje: