Poučevanje pisateljic: raziskovanje možnosti »NEWW Virtual Research Environment«

Mednarodna konferenca in delavnica, 16.–17. november 2017

Information in English. >>

Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Na konferenci želimo raziskati možnosti virtualnega raziskovalnega okolja NEWW, ki je bilo, zahvaljujoč evropskemu projektu HERA Traveling TexTs, razvito v zadnjih štirih letih kot naslednik zbirke podatkov WomenWriters. Z zaključkom projekta HERA TTT je mreža, ki obkroža NEWW VRE, postala delovna skupina v evropski raziskovalni strukturi DARIAH.

VRE bo v novi različici in znotraj konteksta DARIAH zagotovil odlično orodje za raznovrstne raziskave v transnacionalni literarni zgodovini avtoric, saj omogoča proučevanje mesta, ki so ga ženske zasedale kot akterke na literarnem področju v svojem času – od srednjega veka do začetka 20. stoletja. Tako produkcijo kot recepcijo njihovih del je mogoče dokumentirati v ustrezni strukturi, na takšen način, da se pokažejo tako povezave med pisateljicami in njihovimi bralci kot tudi med deli, ki so vplivala drugo na drugo.

NEWW VRE je pomembno orodje v procesu poučevanja literature avtoric, in sicer na različnih ravneh: magistrski študenti lahko preučujejo posamezne primere (v ogromnem kontekstu, ki ga zagotavlja NEWW); dodiplomski študentje se lahko seznanijo z literarnim prispevkom žensk v literaturi, ki je v sedanji literarni zgodovini pogosto spregledan. Celo srednješolci lahko uporabljajo orodje: poiščejo informacije, dostopajo do zapisov in jih morda preberejo.

Te in druge možnosti bodo obravnavane na konferenci, ki bo organizirana v okviru novembrskih konferenc NEWW (http://www.womenwriters.nl/index.php/NEWW_international_conferences).

Na konferenci bodo predstavljeni prispevki z naslednjih tematskih področij:

 • načini raziskovanja posameznih avtoric in njihove recepcije ali posameznih prejemnikov (prevajalk/prevajalcev, recenzentk/recenzentov itd.) ter drugih, ki jih berejo, priporočajo in predstavljajo v tujini,
 • sprejemanje večjih pristopov: zadevajoč skupine pisateljic, katerih dela bi »potovala« in dosegla nove bralce/novo občinstvo.
 • posledice vse večje spletne dostopnosti besedil avtoric, biografij pisateljic in komentarjev njihovih del: kako dejansko izkoristiti spletne dokumente;
 • uporaba NEWW VRE za izboljšanje digitalnih kompetenc študentov;
 • možnosti za oblikovanje učne platforme DARIAH;
 • oblikovanje večje skupnosti učiteljev z uporabo NEWW VRE;
 • morebitne potrebe po podrobnejših smernicah.

Člani organizacijskega odbora:

 • prof. dr. Katja Mihurko Poniž, Univerza v Novi Gorici
 • izr. prof. dr. Aleš Vaupotič, Univerza v Novi Gorici
 • prof. dr. Amelia Sanz Complutense, University of Madrid
 • dr. Suzan van Dijk, Huygens Institute for the History of the Netherlands, Amsterdam

Konferenco organizirajo delovna skupina DARIAH Women Writers in History, Univerza v Novi Gorici in Slovensko društvo za primerjalno književnost.

Program konference:

16. november

9.00-11.00
Pozdravni nagovor

Katja Mihurko Poniž in Aleš Vaupotič (University of Nova Gorica, Slovenian Comparative Literature Association)

Sekcija 1: Raziskave ženskega avtorstva in digitalna orodja (vodja sekcije: Marie Nedregotten Sørbø)

Suzan van Dijk (Huygens Institute for the History of the Netherlands, Amsterdam): The NEWW VRE: a research tool recently further developed (HERA TTT) and tested by colleagues and trainees

Päivi Lappalainen and Viola Parente-Čapková (University of Turku): Transnational Reception of Nordic Women Writers in Finland at the fin de siècle: conclusions drawn from HERA TTT research

Zsuzsana Varga (University of Glasgow): Growing up digital—women’s writing and the development of the digital sphere

Beatrijs Vanacker (University of Leuven): Authorial self-fashioning and networks of authority: some notes on Isabelle de Charrière’s and Fanny Burney’s letters

11.00-11.30 Odmor za kavo/čaj

11.30–13.00
Sekcija 2: NEWW VRE v učilnici I (vodja sekcije: Amelia Sanz)

Milena Mileva Blažić (University of Ljubljana): Slovenian Women Fairy Tale Writers on Wikiversity — Case Study Josipina Turnograjska

Ursula Stohler (University of Basel): Teacher education and the use of the NEWW VRE

Séverine Genieys-Kirk (University of Edinburgh): Teaching early modern French women writers at undergraduate level in the University of Edinburgh: challenges and strategies

13.00-14.00 Kosilo

14.00–15.30
Sekcija 3: NEWW VRE v učilnici II (vodja sekcije: Biljana Dojčinović)

Marie Nedregotten Sørbø (Volda University College): The NEWW VRE as a resource for Bachelor and Master theses: A Norwegian test case (outcome of HERA TTT)

Carme Font (Autonomous University of Barcelona ): In-depth connections: using the NEWW VRE to enhance interpretation in research about women’s writings

Amelia Sanz (Complutense University Madrid) and Eve-Marie Lampron (University of Quebec in Montreal): Teaching Women Writers in History: tested experiences, and implications for digital tools

15.30-15.45 Odmor za kavo/čaj

15.45-18.00
Sekcija 4: Predstavitve avtoric širši skupnosti s pomočjo digitalnih orodij (vodja sekcije: Viola Parente-Čapková)

Kerstin Wiedemann (University of Lorainne): Between fame and oblivion: reception discourse and literary career through the example of the German writer Ricarda Huch (1864-1947)

Isabel Lousada (New University of Lisbon): Claudia de Campos (1859-1916) – Learning from her – teaching for all

Biljana Dojčinović (University of Belgrade): Digital platform and more creative learning

Narvika Bovcon (University of Ljubljana) and Aleš Vaupotič (University of Nova Gorica): Women Writers Database and Virtual Research Environment Beyond the Curricula of Literary Scholarship

18.00 Zaključek konference

19.00 Koncert samospevov Josipine Turnograjske (Aleksandra Naumovski Potisk, Martina Burger)

20.00 Večerja

17. november

DELAVNICA/WORKSHOP: DELO Z ORODJEM NEWW VRE/WORKING IN THE TOOL

Each of the participants will be asked to create or edit, during this day, at least 25 records – on the three levels: author, document, reception. There will be plenty of room to discuss and (hopefully) solve problems. The two sessions will be directed by Beatrijs Vanacker and Suzan van Dijk.

9.00–11.00 Hands-on session I: creating authors and documents

Brief introduction, distribution of the Instructions, records to be made which are directly related to your and our common research issues.

11.00–11.30 Coffee / tea break

11.30–13.30

Presenting each other the results, and explaining the relevance for your research

13.30–14.30 Lunch

14.30–16.00 Hands-on session II: creating reception documents

16.00–16.15 Coffee / tea break

16.15–18.00

Technical and development issues such as use of the CLARIN-NL COBWWWEB code for connections between NEWW VRE and other projects (such as Knjiženstvo, RECIRC, Robinsonades, etc.); contacts with other DARIAH WGs, Creative industry, etc.). But also: technical problems experienced when working in the NEWW VRE.

Presenting each other the results, and explaining the relevance for your research.

http://www.dariah.eu/news/dariah-news/details.html?tx_news_pi1[news]=456