Laserske analizne metode

Področja dejavnosti:

  • Razvoj metod, ki temeljijo na detekciji s pomočjo spektroskopije termičnih leč (TLS), pri čemer se za vzbujanje uporabljamo lasersko svetlobo. Razvite metode uporabljamo za identifikacijo in določanje bioaktivnih snovi v okolju (pesticidov, težkih kovin, toksinov), v hrani (alergenov, biogenih aminov, antioksidantov) ter v različnih procesih.
  • Kombinacije visoko občutljive spektrometrije (TLS) z bioanalitskimi metodami (encima acetilholinesteraza – AchE in tranglutaminaza ter imunološki test ELISA), pretočno analiza (FIA – flow injection analysis) ter tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti.
  • Razvoj in uporaba mikroskopske TLS (TLM) kot detekcijske tehnike v povezavi z mikročipi oz ''lab-on-a-chip’’ tehnologijo za preučevanje procesov na mikro nivoju in v mikrofluidnih sistemih.
  • Razvoj in uporaba spektroskopija s fototermičnim odklonom žarka za študije termičnih in optičnih lastnosti tankih nanoslojev na foto-katalizatorjih in organskih polprevodnikih za fotovoltaične celice ter drugih nanomaterialov.

Laserji-grafi