O centru

Center za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici se nahaja v Ajdovščini, ki je je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline. Ajdovščina ima bogato zgodovino, saj so na njenem mestu v času Rimskega imperija (okrog leta 270) Rimljani zgradili vojaški tabor z obrambnimi stolpi, imenovan Castrum Ad Fluvium Frigidum (utrdba ob Mrzli reki – Hublju). Zgodovinsko najpomembnejša je bila bitka pri Frigidu 5. in 6. septembra leta 394 med današnjim Vrhpoljem in Ajdovščino, ko je pomočjo orkanske burje vzhodnorimski cesar Teodozij porazil uzorpatorja zahodnorimskega prestola Evgenija.

IMG_4885

Castra – staro obzidje okoli Ajdovščine s stražnimi stolpi, v ozadju je Čaven.

Raziskave Centra za astrofiziko in kozmologijo prispevajo k boljšemu in celovitejšemu pogledu na vesolje ter razumevanju njegovih gradnikov, interakcij med njimi in visoko-energijskih procesov v njem. V sodobni astrofiziki je ključ do uspeha združevanje informacij, ki jih nosijo različni kozmični glasniki: fotoni, nabiti delci, nevtrini in gravitacijski valovi, zato se osredotočamo na komplementarne, več-glasniške raziskave. Naš osnovni cilj je študij fizikalnih pojavov pri ekstremnih energijah v naravi in premikanje mej znanja na tem področju. Z aktivno udeležbo v mednarodnih znanstvenih kolaboracijah (observatoriji Pierre Auger, Cherenkov Telescope Array in Vera C. Rubin, kolaboracije Fermi-LAT, Gaia, Liverpool telescope in ENGRAVE), ki so vodilne v svetovnem merilu, prispevamo k prebojnim odkritjem o pojavih povezanih s kozmičnimi delci ekstremnih energij, tranzientnimi astrofizikalnimi pojavi, temno snovjo ter z mehanizmi, odgovornimi za asimetrijo med snovjo in anti-snovjo v vesolju.

IMG_4888

Na placu v Ajdovščini. Vir fotografij: Samo Stanič

Raziskovalna skupina centra se ukvarja z različnimi področji sodobne astrofizike, med drugimi z visoko-energijsko astrofiziko, astrofiziko delcev in večglasniško astronomijo. Skupino sestavlja devet profesorjev, šest doktorskih študentov in trije asistenti z doktoratom. Vsi tudi učimo, bodisi na Fakulteti za naravoslovje ali Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici.

Skupina CAC decembra 2023 v Ajdovščini

Skupina CAC decembra 2023 v Ajdovščini