Znanstvena srečanja, delavnice in šole

Vsakoletni dogodki

Petnica Summer Institute vsako poletje organizira poletno šolo za študentke v Petnici, Srbija. Šola pokriva širok raspon tem iz teoretične fizike in astrofizike. Eden izmed glavnih ciljev šole je združiti študente fizike in astrofizike iz Balkanske regije in jih seznaniti z aktualnimi temami v teoretični (astro)fiziki s predavatelji iz vsega sveta. Do sedaj organizirane poletne šole so:

  • Summer School on Cosmology, 2013
  • Summer School on Elementary Particle Physics, 2014
  • Summer School on Astrophysics and Astroparticles, 2015
  • Summer School on General Relativity, 2016
  • Summer School on Cosmology, 2017
  • Summer School on High Energy Physics, 2018
PSI-2015

Dr. Gabrijela Zaharijaš je ena izmed ustanoviteljev in organizatorjev poletne šole v Petnici.

Pretekli dogodki

CTAO/SME Workshop in Vipava on 7 November 2019

First meeting of the CEEPUS network, May 13-15, 2019, Vipava

CIII-SI-1314-01-1819 'Multi-messenger Astrophysics in Cetral Europe (ASTRO.CE)’ was coordinated by the CAC/UNG and with participation from the Universities of Banja Luka, Belgrade, Novi Sad, Rijeka and Skopje on May 13-15, 2019 in Lanthieri Mansion, Vipava. This meeting is also supported by the proESOF initiative.

The ninth OPTICON Gaia Science Alerts workshop, 8-10 oktober, 2018, Vipava.

Namen dogodka je bil seznaniti sodelujoče o misiji Gaia in predstaviti najnovejša odkritja na področju tranzientov odkritih z Gaia Alerts.

GaiaScienceAlertsWorkshopPoster2018

Simpozij Mednarodne astronomske zveze (IAU) , New Frontiers in Black Hole Astrophysics, 12-16 september, 2016, Ljubljana.

Dogodek je organizirala prof. dr. Andreja Gomboc, bil je prvi dogodek Mednarodne astronomske zveze organiziran v Sloveniji. Tema dogodka so bile črne luknje, s poudarkom na različnih fizikalnih raziskavah črnih lukenj in okolja, v katerem se nahajajo.

posterIDPASC

Sixth IDPACS PhD School, 23 maj – 01 junij, 2016, Vipava.

IDPASC je skupina univerz, katerih cilj je izobraževanje in usposabljanje doktorskih študentov na področju fizike osnovnih delcev, astrofizike in kozmologije. Gostili smo šesto zaporedno šolo v Lanthierjevem dvorcu v Vipavi.