Dosežki

Jezikoslovci z Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences: dvojina lajša zgodnje usvajanje številk
Jezikoslovca z Univerze v Novi Gorici, Franc Marušič in Rok Žaucer, sta v visoko vplivni znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences pravkar objavila rezultate raziskave, v kateri sta skupaj s kolegi s Kalifornijske univerze v San Diegu, Massachusettskega tehnološkega inštituta, Univerzitetnega kolidža v Londonu ter Univerze kralja Sauda raziskovala, kako na otroško učenje številk vplivajo slovnične značilnosti jezika, s katerim otroci odraščajo.
Dosežki
11. 11. 2013
Znanstvena objava v reviji Nature utrjuje pomembno vlogo Univerze v Novi Gorici na področju organske elektronike
Znanstvenika iz Laboratorija za fiziko organskih snovi Univerze v Novi Gorici dr. Egon Pavlica in prof. dr. Gvido Bratina sta 24. junija letos s sodelavci z Univerze v Strasbourgu, Francija, Humboltove univerze v Berlinu, Nemčija in Univerze Stanford, ZDA, objavila članek v ugledni znanstveni reviji Nature Chemistry.
Dosežki
2. 7. 2012
Z določitvijo prve "slovenske" sekvence genoma tudi do boljše kakovosti vin
Kvasovka Dekkera bruxellensis igra pomembno vlogo v pridelavi vina, saj ima lahko bodisi pozitiven ali negativen vpliv na aromo. Raziskovalci Univerze v Novi Gorici so s sodelavci kartirali genom te kvasovke, kar lahko v prihodnosti vinarjem odpre možnosti lažjega kontroliranja razvoja arome pri vinu.
Dosežki
6. 6. 2012
Objava znanstvenega članka sodelavca Univerze v Novi Gorici v znanstveni reviji »Cancer Cell«
Strokovni sodelavec Laboratorija za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Ario de Marco, je v znanstveni reviji »Rakava celica« (ang. Cancer Cell) skupaj s sodelavci objavil znanstveni članek o razumevanju procesa tumorogeneze.
Dosežki
26. 7. 2011
Profesor molekularne genetike na Univerzi v Novi Gorici in na Univerzi v Lundu o vinskih kvasovkah, ki nam razkrivajo prazgodovinski mikrobni svet
Profesor molekularne genetike na Univerzi v Novi Gorici in na Univerzi v Lundu (Švedska), prof. dr. Jure Piškur, je nedavno v ugledni znanstveni reviji Nature Communications skupaj s svojimi sodelavci iz skupine za molekularno genetiko kvasovk Univerze v Lundu in sodelavci iz Milana, objavil znanstveni prispevek o vinskih kvasovkah in njihovi evoluciji.
Dosežki
11. 5. 2011
Objava prispevka sodelavca Univerze v Novi Gorici v »Enciklopediji analizne kemije«
Sodelavec Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Mladen Franko, je v znanstveni »Enciklopediji analizne kemije« (ang. Encyclopedia of Analytical Chemistry) skupaj s soavtorjem prof. dr. Chieu D. Tranon z Univerze Marquette (Milwaukee, WI, ZDA) pri svetovno znani založbi Wiley objavil poglavje z naslovom Spektroskopija termičnih leč (ang. Thermal Lens Spectroscopy).
Dosežki
17. 5. 2010
Sodelavec Univerze v Novi Gorici o usodi ekotoksičnega šestvalenčnega kroma v okolju
Sodelavec Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Iztok Arčon, je v znanstveni reviji Environmental Pollution skupaj s sodelavci iz Raziskovalnega centra za sisteme prst-rastline pri Kmetijskem raziskovalnem svetu v Gorici, Italija (L. Leita, A. Margon, A. Pastrello, D. Mosetti) in iz Univerze v Vidmu (M. Contin), objavil raziskavo o usodi ekotoksičnega šestvalenčnega kroma v okolju.
Dosežki
4. 3. 2010
Nov uspeh raziskovalcev Univerze v Novi Gorici – po članku v reviji Science še članek v reviji Nature
Fiziki iz Laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev Univerze v Novi Gorici, Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Instituta Jožef Stefan in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, ki sodelujejo v mednarodni skupini Belle, so v najuglednejši naravoslovni reviji Nature s sodelavci objavili članek, ki razkriva razlike med snovjo in anti-snovjo (Belle Collaboration, Nature, 452, 332-335 (20 March 2008) | doi:10.1038/nature06827).
Dosežki
31. 3. 2008
Znanstvena dognanja observatorija Pierre Auger v letu 2007 med najodmevnejšimi na svetu
Med medijsko najodmevnejšimi znanstvenimi dognanji leta 2007 so rezultati mednarodne kolaboracije Pierre Auger, ki kažejo na korelacijo med aktivnimi galaktičnimi jedri in kozmičnimi žarki najvišjih energij, ki zadevajo zgornje plasti zemeljske atmosfere. Mednarodna znanstvena kolaboracija Pierre Auger združuje več kot 400 znanstvenikov, inženirjev in tehnikov iz sedemnajstih držav sveta.
Dosežki
11. 1. 2008
Otvoritev prenovljene naprave za kontinuirano ulivanje jekla
Strokovnjaki Laboratorija za večfazne procese Politehnike Nova Gorica, podjetja Ates iz Slovenske Bistrice in projektnega tima Tehničnega razvoja podjetja Štore Steel so v petek 31. marca 2006 v prostorih Izobraževalnega centra Štore (Teharje), predstavili prenovljeno napravo za kontinuirno ulivanje jekla, ki je plod uspešnega sodelovanja znanosti in industrije.
Dosežki
1. 4. 2006
Odprtje lidarskega observatorija na Otlici nad Ajdovščino
Junija 2005 je Center za raziskave atmosfere na Otlici nad Ajdovščino odprl lidarski observatorij, kjer je nameščen lidar za zaznavanje aerosolov, ki ga je razvil Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev. Predvidena je nadgradnja obstoječega aerosolnega lidarja v Ramanovo različico, ki bo poleg meritev aerosolov omogočala ocenjevanje vertikalnih profilov vsebnosti vodne pare in dušika v ozračju.
Dosežki
16. 6. 2005
Sodelavec Univerze v Novi Gorici o ključnih izboljšavah pri pripravi znanega sredstva v kemoterapiji raka
Sodelavec Univerze v Novi Gorici, doc.dr. Iztok Arčon, je v nedavno objavljenem članku s sodelavci poročal o ključnih izboljšavah pri pripravi znanega sredstva v kemoterapiji raka - cisplatina, ki bistveno poveča njegovo učinkovitost pri zdravljenju. Raziskave so potekale v sodelovanju med Univerzo v Novi Gorici, ameriškim podjetjem Liposome Consultations iz Kalifornije, Institutom Jožef Stefan in Oddelkom za fiziko FMF Univerze v Ljubljani.
Dosežki
9. 7. 2004