Zagovori diplomskih in magistrskih del

V sredo, 25. oktobra 2023, bo preko portala Zoom potekal javni zagovor magistrskega dela

Kandidat: Darko Ilin

Naslov magistrskega dela: Reprezentacije moškega in moškosti v izbranih romanih Ivana Cankarja
Mentorica: prof. dr. Katja Mihurko Poniž
Člani komisije na zagovoru: pridr. prof. dr. Barbara Pregelj, izr. prof. dr. Alenka Jensterle Doležal, prof. dr. Katja Mihurko Poniž

Pričetek zagovora: ob 10.00 uri