Zagovori diplomskih in magistrskih del

V petek, 29. septembra 2023, bo v predavalnici P5 potekal javni zagovor diplomskega dela

Kandidatka: Milja Milenković

Naslov magistrskega dela: Anton Muznik in Jovan Apostolović - primerjava dela in življenja dveh zdravnikov iz obdobja Razsvetljenstva
Mentorica: pridr. prof. dr. Neva Makuc
Člani komisije na zagovoru: doc. dr. Jasna Fakin Bajec, izr. prof. dr. Jure Gombač, pridr. prof. dr. Neva Makuc

Pričetek zagovora: ob 9.00 uri