Pogosta vprašanja o študiju

S spodnjimi odgovori na pogosta vprašanja skušamo študentkam in študentom pomagati z navodili in namigi, pri kom oziroma kje in kako poiskati ustrezne vire informacij in odgovore na vprašanja, ki se lahko pojavijo med študijem.

Nabor odgovorov po koncu vsakega semestra osvežimo in dopolnimo. Če odgovora na svoje vprašanje v spodnjem seznamu ne najdete, pišite na info.fh@ung.si in čim podrobneje opišite, kar vas zanima.

Urnik in koledar

 • Kje najdem svoj urnik?

Na spletni strani urniki predavanj. Poiščem svoj študijski program in pazim na poletni in zimski semester. Ko kliknem na urnik, sem pozoren tudi na opombe pod urnikom.

UNG akademski koledar: https://www.ung.si/sl/studij/akademski-koledar/.

 • Mojega študijskega predmeta ni na urniku. Kaj naj naredim?

Obrnem se na tajništvo Fakultete za humanistiko.

 • Kako vem, da je srečanje odpovedano ali prestavljeno?

O tem me pravočasno obvesti predavateljica oz. predavatelj ali tajništvo Fakultete za humanistiko.

 • Kdaj bo objavljen urnik za naslednji semester/leto?

Urniki se predvidoma objavljajo dva do tri tedne pred pričetkom semestra/akademskega leta.

 • Ne morem se udeležiti srečanja (zbolel sem, višja sila …), komu in kako naj to sporočim?

V primeru manjših skupin priporočamo sporočanje predavateljici oz. predavatelju študijskega predmeta, obvestim pa lahko tudi tajništvo (predvsem pri daljših odsotnostih).

 • Na zadnjem srečanju me ni bilo, kje lahko dobim snov oz. naloge?

Najprej se obrnem na kolegice in kolege, nato pa tudi na predavateljice in predavatelje; oprem se tudi na morebitna e-gradiva.

Prošnje za študijske komisije
(prijava teme zaključnega dela, priznavanje predmetov, izbris predmetov, prošnja za zaključek študija po poteku, pogoj za napredovanje v višji letnik ...)

 • Kje in kako vložim tako prošnjo?

Prošnjo z lastnoročnim podpisom oddam v tajništvo Fakultete za humanistiko tri delovne dni pred zasedanjem študijske komisije.

 • Kdaj zasedajo študijske komisije?

Kliknem na: https://www.ung.si/sl/fakultete/fakulteta-za-humanistiko/studij/ in poiščem Datumi zasedanj študijskih komisij.

 • Kakšne so moje pravice in dolžnosti v tem postopku?

Preberem Navodila za naslavljanje prošenj na komisijo za študijske zadeve.

 • Kje najdem pravilnik, ki ureja delovanje študijskih komisij?

Preberem Poslovnik komisije za študijske zadeve.

Prijava teme diplomskega ali magistrskega dela

 • Kakšen je postopek te prijave vse do zagovora?

Pozorno preberem in upoštevam PRAVILA O POSTOPKU ZA PRIJAVO IN ZAGOVOR DIPLOMSKEGA IN MAGISTRSKEGA DELA NA FAKULTETI ZA HUMANISTIKO UNIVERZE V NOVI GORICI

 • Kje najdem nova navodila za izdelavo diplomskih/magistrskih nalog?

Pravila so v fazi temeljite prenove in bodo kmalu na voljo pod zavihkom /Študij na spletišču fakultete. Do takrat veljajo tam objavljena gradiva pod razdelkom Diplomska in magistrska dela:

Pravila in navodila za izdelavo dela in seznam tem

Zagovori diplomskih in magistrskih del

Opravljena diplomska in magistrska dela - Repozitorij UNG

 • Kako in s kom naj se dogovorim o temi diplomskega ali magistrskega dela?

Obrnem se na direktorico in direktorja posameznega študijskega programa. Upoštevam tudi ustrezna Pravila oziroma Navodila.

 • Kako vem, kateri izbirni predmeti so na voljo?

Pred začetkom akademskega leta je razpisan seznam izbirnih predmetov, ki si jih študentke in študenti izberete ob vpisu. Seznam izbirnih predmetov prejmete v Študentski pisarni UNG.

 • Ponujen je manjši nabor predmetov kot piše v študijskem programu. Ali lahko vseeno izberem kateregakoli?

Izbirne predmete, ki jih posamezno leto ponujamo, skušamo izbrati tako, da po eni strani ustrezajo zaznanim interesom posamezne skupine oziroma letnika študija, po drugi strani pa upoštevajo kadrovske možnosti tako zunanjih kot redno zaposlenih nosilk in nosilcev predmetov. Študentke in študente vabimo, da svoje pobude in preference za posamezne izbirne predmete pravočasno naslovijo na direktorje in direktorice študijskih programov oz. na skrbnice in skrbnike programov.

 • Ali lahko izberem predmet z drugega programa, druge fakultete ali druge univerze?

Za odgovore se pravočasno (po možnosti pred pričetkom prihodnjega akademskega leta) obrnem na tajništvo Fakultete za humanistiko in Študentsko pisarno UNG.

Priznavanje poprejšnjega izobraževanja

 • Kje najdem informacije za tako priznavanje?

V Študentski pisarni UNG.

 • Kdo odloča o tem?

Študijske komisije.

 • Kaj vse se mi lahko prizna?

O tem odloča študijska komisija.

Tutorstvo

 • Kaj tutorka oz. tutor lahko naredi zame – in česa ne sme?

Tutorstvo

 • Kdo je moja tutorka oz. tutor?

Za posamezne programe so tutorji in tutorke imenovani vsako leto, njihova imena in naslovi so objavljeni na spletni strani programa.

Direktorice in direktorji ter skrbnice in skrbniki študijskega programa so na voljo za pojasnila glede vsebine in izvajanja študijskega programa.

Mentorica in mentor zaključnega dela lahko praviloma poda veliko koristnih informacij, odvisno tudi od tega, ali je oseba zaposlena na UNG, ali pa gre za zunanjo sodelavko oz. sodelavca.

Za Erasmus imamo na FH dva koordinatorja Primoža Mlačnika in Milana Mrđenovića.

POMEMBNO: Tajništvo ne opravlja tutorskih nalog!

Študijska mobilnost (Erasmus ipd.)

 • Kam vse lahko potujem in za kako dolgo?

Na spletni strani si pogledam Erasmus+ medinstitucionalne sporazume med programskimi državami.

 • Na koga se lahko obrnem? Koliko denarja dobim?

Obrnem se na Mednarodno pisarno UNG.

 • Kako je urejeno priznavanje ECTS z druge univerze?

Obrnem se na Študentsko pisarno UNG.

Knjižnica UNG

 • Kje se nahaja knižnica UNG?

Knjižnica je locirana v Rožni Dolini, Vipavska cesta 13, Nova Gorica, v pritličju (vhod z glavne ceste).

 • Kdaj je knjižnica odprta?

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 8.00–19.00; ob petekih: 8.00–16.00.

 • Kako lahko komuniciram s knjižnico?

Osebno, na Vipavski 13 v Rožni Dolini, prek e-pošte: library@ung.si , po telefonu: +386 5 33 15 220.

 • Kako se vpišem in kakšna so pravila izposoje?

Oglasite se v živo ali na spletni strani knjižnice: https://www.ung.si/sl/knjiznica/

 • Ali lahko študiram, delam v knjižnici?

V okviru prostorskih prostorskih možnosti in opreme vam bo knjižnica nudila udobno in mirno mesto za študij.

 • Kje dobim podatke o gradivu, ki je na voljo v knjižnici?

Na spletni strani knjižnice: https://www.ung.si/sl/knjiznica/ . Vsi podatki o gradivu na fizičnih nosilcih so vnešeni v katalog. Knjižnica zagotavlja dostop do številnih elektronskih zbirk in posameznih elektronskih revij. Do vsega gradiva je dostop zagotovljen iz prostorov UNG, za večino pa tudi na daljavo.

 • Kako lahko gradivo, za katerega ugotovim, da ga knjižnica ima, rezerviram?

Gradivo lahko rezerviram ali podaljšam osebno v knjižnici, preko e-pošte: library@ung.si, po telefonu: +386 5 33 15 220 ali preko spletnega servisa Moj profil.

 • Lahko dobim gradivo, za katerega ugotovim, da ga knjižnica nima?

Gradivo, ki ni na razpolago v naši univerzitetni knjižnici, lahko naročimo iz drugih slovenskih knjižnic. Storitev je plačljiva in se obračunava po ceniku knjižnice.

Naročilo pošljite na e-naslov: library@ung.si, vsebovati mora naslednje podatke:

○ za knjige: naslov, avtor in leto izdaje knjige;

○ za članke: naslov, avtor in obseg članka, naslov, letnik in številka revije.

Študijska literatura

 • Kje dobim podatke o študijski literaturi za posamezen predmet?

Na spletni strani knjižnice odprem zavihek: “Študijska literatura” ter v spustnem seznamu poiščem svojo fakulteto/študijski program/predmet, za katerega me zanima študijska literatura.

Študentska pisarna UNG

Študentska pisarna UNG se nahaja v pritličju glavne stavbe Univerze v Novi Gorici, na naslovu Vipavska cesta 13 v Novi Gorici in na Glavnem trgu 8 v Vipavi.

Uradne ure:

Pon.–pet.: 9.00–11.00 in 13.00–15.30.

Študentke in študenti se lahko na Študensko pisarno obrnete glede prijave, vpisa, ŠIS, univerzitetnih pravil in praktičnih informacij.

T: 05 3315 234, 05 9099 717

E: studentska.pisarna@ung.si

Spletna stran: http://www.ung.si/sl/vpis/

Zavarovanje, medicinska pomoč

 • Ali imam med študijem samodejno urejeno zavarovanje?

○ za slovenske študente: https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/zdravje/zdravstveno-zavarovanje/;

○ za študente iz tujine: https://www.zzzs.si/en/accessing-healthcare-in-slovenia/studying-in-slovenia/.

 • Kdo mi lahko pomaga pri izbiri zdravnika?

Zdravstvena domova Nova Gorica in Ajdovščina: https://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/zdravstveno-varstvo/.

Glej tudi:

študentski vodnik;

duševno zdravje študentov.

Posebne potrebe in statusi, osebne okoliščine

 • Kako so urejene pravice oseb s posebnim statusom na UNG?

Pravila o študentih s posebnim statusom

Pravila o študentih s posebnimi potrebami

Raba ŠIS, spletišča in drugih FH medijev

 • Kako se prijavim v ŠIS, kje dobim login?

V ŠIS se prijavim z UNGid, ki ga dobim na kontaktni naslov ob vpisu. Če ga do 30. 9. v tekočem letu ne prejmete, pišite na: it.support@student.ung.si

 • Kje dobim navodila, kako naj uporabljam ŠIS?

Navodila za uporabo ŠIS-a dobite/ste dobili ob vpisu na program na kontaktni e-naslov.

 • Želim pomagati fakulteti pri komuniciranju z javnostjo po FB, IG, TikToku …

Obrnem se na tajništvo FH, ki me bo povezalo s promocijsko skupino fakultete.

RAZNO / DRUGO:

 • Kdo mi lahko pomaga, na koga naj se obrnem?

Študentke in študenti se lahko obrnejo na Študentsko pisarno UNG glede prijave, vpisa, ŠIS, univerzitetnih pravil in drugih praktičnih ter administrativnih informacij.

Študentke in študenti se lahko obrnejo na tajništvo glede predavanj, izpitov in (prošenj naslovljenih na posamezne) Komisije za študijske zadeve.

Na direktorice in direktorje programov oziroma njihove skrbnice in skrbnike se lahko obrnejo tudi neposredno, v zvezi s posameznimi študijskimi programi oziroma smermi študija. V zvezi s posameznimi študijskimi predmeti, snovjo, obveznostmi, izpitnimi pogoji ipd. se lahko obrnejo na nosilke oz. nosilce predmetov oziroma osebe,ki izvajajo seminarje ali vaje.

Za vprašanja o nastanitvi, subvencioniranih prevozih in prehrani, zdravstvenem varstvu, študentskem delu ter ostalih vprašanjih, vezanih na študij na Univerzi v Novi Gorici, glejte Študentski vodnik UNG: https://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/.