CEEPUS mreža Women Writers in History (CIII-SI-1515-02-2122)

Spletna stran mreže

Kaj je CEEPUS in kaj CEEPUS mreža?
CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.
V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.
CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Posamezno mrežo ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane “mreže” morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave.

CEEPUS

CEEPUS mreža Women Writers in History

CEEPUS mreža Women Writers in History je nadaljevanje in poglobitev sodelovanja na področju raziskav literarnih ustvarjalk, ki na Fakulteti za humanistiko poteka že več kot desetletje in se je začelo z vključitvijo v mrežo NEWW Women Writers in History, nadaljevalo s COST akcijo Women Writers in History, HERA projektom Travelling Texts: … in trenutno poteka pod okriljem delovne skupine Women Writers in History, ki je del panevropske mreže za digitalno humanistiko DARIAH.

Namen in cilj CEEPUS mreže Women Writers in History je poučevanje srednjeevropskih pisateljic z digitalnimi gradivi in orodji
Dodiplomski in podiplomski študentje in študentke potrebujejo posebna usposabljanja s področja digitalne humanistike, da bi razumeli zgodovino ženske literarne ustvarjalnosti. Izobraževanje se bo odvijalo v rednih univerzitetnih programih in na poletnih šolah, kjer se bodo študentke in študentje ukvarjali z izzivi, ki jih prinašajo študij literarne zgodovine, občutljive za spolno razliko, digitalni raziskovalni obrato, digitalne knjižnice, podatkovne zbirke in študije primerov ženske literarne ustvarjalnosti.

Mrežo trenutno sestavlja osem univerz iz sedmih držav:
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, prof. dr. Katja Mihurko Poniž, koordinatorka mreže
Univerza sv. Klimenta Ohridskega, Sofia, Fakulteta za slovanske študije, doc. dr. Nadezhda Alexandrova
Karlova univerza Praga, Filozofska fakulteta, izr. prof. dr. Alenka Doležalová,
Univerza v Zagrebu, Fakulteta izr. prof. dr. Maša Grdešić,
Univerza “Aleaxandru Ioan Cuza”, Iasu, Inštitut za interdisciplinarno raziskovanje
dr. Roxana Patras,
Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta, prof. dr. Biljana Dojčinović,
University of Poznan, Faculty of Polish and Classical Studies/Institute of Slavonic Studies
Poland/Poznan, prof. dr. Magdalena Koch;
Univerza “Dimitrie Cantemir”, Bukarešta, Fakulteta za tuje jezike in književnosti, izr. prof. dr. Carmen Beatrice Dutu.