Prijava za vpis državljanov držav nečlanic Evropske unije

Roki za prijave za izvedbo vpisa v 1. letnik dodiplomskega študija

Prijavni rok Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito Državljani držav nečlanic Evropske unije
1. prijavni rok do 1. 9. od 15. 2. do 30. 3.
2. prijavni rok - od 1. 5. do 1. 7.
3. prijavni rok - od 1. 8. do 1. 9.
prijave do zasedbe mest - 10. do 25. 9.

Roki za prijave za izvedbo vpisa v višji letnik dodiplomskega študija

Prijavni rok Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito
1. prijavni rok do 1. 9.

Državljani držav članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilci za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16), se prijavljajo pod enakimi pogoji in v enakih rokih kot državljani Republike Slovenije. Državljani/-ke naslednjih držav nečlanic Evropske unije: Norveške, Islandije, Liechtensteina in Švice, se obravnavajo enako kot državljani/-ke RS in Evropske unije.

OPOZORILO: Prijavni rok se ne odpre, če so bila v predhodnem roku zapolnjena vsa prosta mesta.

Število razpisanih mest za državljane držav nečlanic Evropske unije (vpis v 1. letnik)

Študijski program Število mest Letnik Način študija
Fizika in astrofizika (UN) 6 1. redni
Slovenistika (UN) 4 1. redni
Kulturna zgodovina (UN) 4 1. redni
Okolje (UN) 6 1. redni
Gospodarski inženiring (VS) 8 1. redni
Vinogradništvo in vinarstvo (VS) 6 1. redni
Digitalne umetnosti in prakse (VS) 3 1. redni

Število razpisanih mest za razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito (vpis v 1. letnik)

Študijski program Število mest Letnik študija Način študija
Fizika in astrofizika (UN) 5 1. redni
Slovenistika (UN) 5 1. redni
Kulturna zgodovina (UN) 5 1. redni
Okolje (UN) 7 1. redni
Gospodarski inženiring (VS) 5 1. redni
Vinogradništvo in vinarstvo (VS) 5 1. redni

Število razpisanih mest za razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito (vpis v višji letnik)

Študijski program Število mest Letnik Način študija
Fizika in astrofizika (UN) 5 2. ali 3. redni
Slovenistika (UN) 5 2. ali 3. redni
Kulturna zgodovina (UN) 5 2. ali 3. redni
Okolje (UN) 5 2. ali 3. redni
Gospodarski inženiring (VS) 5 2. ali 3. redni
Vinogradništvo in vinarstvo (VS) 5 2. ali 3. redni
Digitalne umetnosti in prakse (VS) 5 2. izredni

Do začasne zaščite so upravičene naslednje kategorije oseb, ki so prebivale v Ukrajini pred 24. februarjem 2022 ali na ta dan:

- državljani Ukrajine;

- osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine, in so bili v Ukrajini upravičeni do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite;

- družinski člani oseb iz prve in druge alineje tega odstavka, kot so opredeljeni v drugem odstavku 36. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo);

- osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine, in so v Ukrajini prebivali na podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo vrniti v svojo državo ali regijo izvora na varen in trajen način.

Začasna zaščita razseljenih oseb iz Ukrajine traja eno leto in se lahko podaljša še največ dvakrat po šest mesecev.

Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih.
Prijava za vpis velja tudi kot vloga za priznavanje izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

Več na strani: Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

Več informacij

Univerza v Novi Gorici
Visokošolska prijavno-informacijska služba
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 3315 234
T: 05 9099 717
F: 05 6205 200

Uradne ure:
Nova Gorica
Ponedeljek – petek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30

Vipava (Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8)
Ponedeljek, sreda, petek: 13.00 – 15.30
Torek, četrtek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30