Visokošolski strokovni študijski program Digitalne umetnosti in prakse

Razpis za vpis v študijskem letu 2022/2023

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska 13

Študijski moduli

 • Animacija
 • Videofilm
 • Fotografija
 • Novi mediji

Trajanje študija

3 leta

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

prva stopnja: visokošolski strokovni študijski program
SOK: 7
Več informacij

Vpisni pogoji

 • Zaključni izpit katerega koli štiriletnega srednješolskega programa, poklicna matura ali splošna matura; ali zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti (portfelj z motivacijskim pismom in razgovor). Opravljeni preizkus velja samo za tekoče študijsko leto.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 42 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih, ki se po vsebini vsaj 70 % ujemajo z vsebinami izpitov na razpisanem študijskem programu in uspešno opravijo preizkus posebne nadarjenosti.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 102 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih, ki se po vsebini vsaj 70 % ujemajo z vsebinami izpitov na razpisanem študijskem programu in uspešno opravijo preizkus posebne nadarjenosti.

Študij se izvaja v slovenskem in angleškem jeziku.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 15 0
Slovenci brez slovenskega državljanstva 1 0
Državljani držav nečlanic Evropske unije 3 0
Vzporedni študij 1 0
Vpis v višji letnik 0 *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo merila za izbiro naslednja:

 • uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk
 • splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu: 5% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5% točk

B: Preizkus nadarjenosti:

 1. Mapa:
  • Portfelj;
  • Motivacijsko pismo z biografijo

2. Razgovor

Roki za preizkus umetniške nadarjenosti

 1. Oddaja mape
Slovenski državljani, državljani
članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva
Državljani držav nečlanic Evropske
unije
1. prijavni rok 10. 6. 10. 6.
2. prijavni rok 3. 9. 10. 6.
3. prijavni rok / 3. 9.
prijave do
zasedbe mest
23. 9. 25. 9.

Kandidat mapo odda po elektronski pošti na tajništvo Akademije umetnosti UNG najkasneje do najkasneje do zgoraj navedenega datuma na info.au@ung.si ali pošlje po pošti ali osebno odda v študentsko pisarno Univerze v Novi Gorici.

2. Razgovor

Slovenski državljani, državljani
članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva
Državljani držav nečlanic Evropske
unije
1. prijavni rok 24. 6. - 6. 7. 24. 6. - 6. 7.
2. prijavni rok 7. -  9. 9. 24. 6. - 6. 7.
3. prijavni rok / 7. -  9. 9.
prijave do
zasedbe mest
po 25. 9. po 25. 9.

V času navedenih terminov bodo potekali razgovori s posameznimi kandidati (o točnem terminu bodo kandidati obveščeni posamično).

Prijava

Dodatne informacije

Akademija umetnosti
GSM: (051) 33 67 70
E: info.au@ung.si