Oblike podpore s študijskimi vsebinami na daljavo

Univerza v Novi Gorici redno ponuja naslednje oblike podpore s sštudijkimi vsebinami na daljavo

  • izbrana predavanja na daljavo (v živo, s pomočjo videkonferenčnih sistemov oziroma platform MiTeam, Zoom ipd.),
  • druge oblike e-učenja na daljavo (konsultacije, interaktivno delo v spletnih učilnicah, lektorati tujih jezikov na daljavo ipd.),
  • podporo v obliki dodatnih študijskih e-materialov (dostopni posnetki izbranih predavanj, razširjene spletne učilnice na platformah kot sta MiTeam in Moodle),
  • opravljanje določenih izpitov in drugih oblik preverjanja znanja na daljavo (za kandidate s statusom športnika/_ce),
  • zagovore seminarjev, diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij na daljavo.

Izvajanje študijskih vsebin na daljavo in njihov obseg sta prilagojena specifikam posameznega študijskega programa.

Študij je z uvedbo študijskih vsbin na daljavo poslal lažje dostopen:

  • vsem, ki iz upravičenih razlogov ne morejo pravočasno, do začetka študijskega leta, priti na univerzo (npr. dolgotrajni postopki pridobivanja vizumov za tujce),
  • kandidatom, ki so zaposleni, in tistim, ki se ob študiju profesionalno udejstvujejo na športnem, umetniškem oziroma drugem področju, in lahko občasno zagotovijo le delno prisotnost na lokaciji izvajanja študija,
  • staršem otrok, ki zaradi zagotavljanja varstva otroka potrebujejo krajevno in časovno prilagojeno izvedbo študija,
  • kandidatom, ki so iz zdravstvenih razlogov upravičeni do statusa študenta s posebnimi potrebami in pri študiju potrebujejo več individualnih prilagoditev ali dodatno opremo (gibalno ovirane osebe, gluhi in naglušni, študenti s specifičnimi učnimi težavami ipd.).

Več podatkov o študijskih vsebinah, ki so trenutno na voljo na daljavo ali v hibridni obliki, dobite v tajništvu vaše fakultete/akademije.