Izjava Manuela Persoglie, diplomanta Okolja 1. stopnje in študenta Okolja 2. stopnje

Sem Manuel Persoglia, zamejski študent iz Gorice. Diplomiral sem na Fakulteti za znanosti o okolju in trenutno sem na isti fakulteti vpisan na drugostopenjski študijski program Okolje. Glavni razlog, zakaj sem se odločil za ta študij, je zanimanje za okolje in naravo nasploh. Že kot srednješolec Znanstvenega liceja Simon Gregorčič v Gorici sem želel študijsko pot nadaljevati z raziskovanjem okoljskih problematik, varstvom naravnih ekosistemov, zelenih tehnologij, saj mislim, da so to danes in tudi v prihodnje ene najbolj razpravljanih tematik. Prednosti Fakultete za znanosti o okolju so po mojem mnenju predvsem širok in zanimiv izbor predmetov, interdisciplinarnost, skupinski in samostojni projekti, visoka kakovost učnega osebja, veliko ur pa je namenjenih tudi laboratorijskemu in terenskemu delu, pri katerem se teoretično znanje prenaša v prakso. Tudi oblika preverjanja znanja s kolokviji je zelo dobra rešitev, da se študenti učimo sproti. Delo v manjših študijskih skupinah je dodatna prednost, saj nam omogoča, da imamo neposreden stik s profesorji. Slednji nam pri študiju vedno pomagajo in z njimi se lahko osebno posvetujemo. V prihodnje bi rad delal na področju, ki mi bo omogočalo stik z naravo, rad bi raziskoval trajnostne oblike tehnologij in izvajal analize vplivov človeka na naše okolje. Študij na Fakulteti za znanosti o okolju bi priporočal vsem tistim, ki jih skrb do okolja in varovanje narave zanimata.

Manuel Persoglia, Gorica, Italija, diplomant Okolja 1. stopnje in študent študijskega programa Okolje 2. stopnje, Fakulteta za znanosti o okolju

Študijsko leto 2020/21

Povezava do publikacije – poročila študentskega projekta “The assessment of the Vipava river in the period 2018/2019 with the comparison of the period 2009-2011”, v katerega je bil v sklopu dodiplomskega študija Okolja vključen tudi Manuel (predmeta Uvod v projektno delo in Skupinski projekt)