Izkušnja Taje Petrič

diplomantke dodiplomskega študijskega programa Slovenistika

Sem Taja Petrič, študentka na Fakulteti za humanistiko v Novi Gorici. Na omenjeni fakulteti študiram slovenistiko. Ko sem se prijavljala na študij slovenistike, si nisem najbolj predstavljala, kam se prijavljam in kaj bom tam počela. Vedela sem le to, da rada berem knjige, popravljam slovnične napake in pišem intervjuje. Po uspešno opravljenem prvem letniku lahko rečem, da si ne bi mogla izbrati boljšega študija. Všeč mi je delo v manjših skupinah, kjer se profesorji res posvetijo posamezniku, kar po mojem mnenju vodi do še boljših študijskih rezultatov in do boljšega sprejemanja znanja, ki nam ga podajajo. Super se mi zdi tudi to, da se na fakultete Univerze v Novi Gorici lahko vpišejo tudi študenti, ki so zaposleni, študentke, ki imajo majhne otroke, športniki in ostali, ki imajo takšne ali drugačne obveznosti, saj je študij prilagodljiv. Tudi profesorji se z urniki, datumi seminarskih nalog oziroma nalog nasploh ter izpiti prilagajajo nam, študentom. Prav tako mi je všeč tudi kombinacija študija na daljavo in študija v predavalnicah. Sama sem študentka, ki poleg študija opravljam študentsko delo, zato mi vse te ugodnosti, če jih lahko tako poimenujem, ki jih ponuja Univerza, pridejo še kako prav. Vesela sem, da sem izbrala Univerzo v Novi Gorici.

Taja Petrič, študentka dodiplomskega študijskega programa Slovenistika, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici

študijsko leto 2020/21