Izjava Antima Atanasoskega

Za to fakulteto in študijski program Kulturna zgodovina sem se odločil, ker me zgodovina zelo zanima, obenem pa menim, da obmejni prostor nudi več možnosti za karierni razvoj. Za fakulteto sem izvedel na Facebook-u, nato pa sem se za podrobnosti pozanimal v Študentski pisarni univerze. S pridobivanjem dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji nisem imel težav, prav tako mi je bilo v pommoč, da sem prvič prišel z očetom. Čeprav sem imel več možnosti za bivanje, sem izbral študentski dom, kjer imam sostanovalca, s katerim se zelo dobro razumeva. Z jezikom nimam težav, ker sta si slovenščina in makedonščina precej podobni. Govorim v angleščini ali v mešanici makedonččine, srbščine in slovenčine, a ljudje me razumejo. Na Fakulteti za humanistiko imamo zelo koristen lektorat slovenskega jezika za tuje študente, prav tako nam profesorji pomagajo tudi z dodatnimi razlagami v angleščini ali celo v srbščini ali hrvaščini. Veliko je tujih študentov, zato ima mesto večkulturni značaj. Nova Gorica je prijetno mesto, ker je majhno in vse je blizu. Bližnja italijanska Gorica ima še bolj bogato kulturno dediščino, ki si jo je vredno ogledati.


Antim Atanasoski, S. Makedonija, študent Dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici


Akademsko leto 2023/24