Duševo zdravje študentov

Nacionalna kampanja proti stigmatizaciji duševnega zdravja

Na Univerzi v Novi Gorici podpiramo nacionalno kampanjo proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji pod skupnim sloganom »Nisi okej? Povej naprej.«, ker se zavedamo da se o duševnem zdravju in stiskah premalo govori. Prepričani smo, da le če se o svojih tegobah spregovorimo na glas, imamo večje možnosti, da prejmemo ustrezno pomoč.

Študenti v duševni stiski lahko na spletni strani Nisi okej? Povej naprej. dobijo veliko informacij o duševnem zdravju, kako pomagamo sebi in drugim, kam po pomoč, se seznanijo s stigmo in spoznajo osebne zgodbe posameznikov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v okviru programa za duševno zdravje mladih To sem jaz, ki je usmerjen v krepitev duševnega zdravja in psihične odpornosti mladih, ter prve nacionalne antistigma kampanje Nisi okej? Povej naprej. (del projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva) pripravil priročnik za mladostnice in mladostnike Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?.

Priročnik mladim pomaga prepoznati znake morebitne stiske in svetuje, kako se odzvati nanje. Obenem pokriva vsebine o univerzalnih veščinah, ki pomagajo lažje živeti, ter prinaša koristne vsebine o tesnobi, strahu, jezi in žalosti. Priročnik je na voljo v spletni obliki z zanimivimi zvočnimi posnetki.

Nacionalni program duševnega zdravja

Program MIRA je Nacionalni program duševnega zdravja, ki kot prvi strateški dokument v Republiki Sloveniji celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja. Program povezuje obstoječe ter dodaja nove službe in strukture ter tako odgovarja na potrebe ljudi na področju duševnega zdravja. Glavni poudarki programa so krepitev duševnega zdravja ter preprečevanje in celostna obravnava duševnih motenj. S tem namenom povezuje službe vseh odgovornih sektorjev, torej zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in šolstva. Cilj programa je vzpostaviti dobro podporno okolje na vseh področjih varovanja duševnega zdravja.

Duševno ravnovesje nam omogoča splošno dobro počutje, da lahko svoje življenje doživljamo kot smiselno, zadovoljujoče in izpolnjujoče. Da smo ustvarjalni, aktivni, produktivni in udejanjamo svoje potenciale. Da sprejemamo sebe in druge, se zavedamo lastne vrednosti in imamo pozitivno samopodobo. Da zaupamo vase in v svoje zmožnosti. Da se zmoremo spoprijemati z vsakdanjimi življenjskimi obremenitvami ter uravnavati lastna čustva in razpoloženje. Da imamo kakovostne in bližnje odnose z drugimi ljudmi. Da čutimo pripadnost skupnosti in okolju, v katerem živimo, in zato tudi več in bolje prispevamo k njunemu razvoju in napredku.

Nihče med nami ni povsem odporen na težave v duševnem zdravju in pri vsakem se lahko v določenem obdobju v življenju pojavijo težave na enem ali več področjih duševnega delovanja.

Vsaka težava v duševnem zdravju oziroma duševna stiska še ne predstavlja duševne motnje. Vsaka žalost še ni depresija in vsak strah ni anksiozna motnja. Ljudje občutimo široko paleto čustev. Žalost, strah, jeza, sram in negotovost so ravno tako naše vsakodnevne sopotnice, kot so to veselje, radost in zadovoljstvo.

Pomoč je na voljo za to, da jo uporabimo!

Mira

Telefoni za pomoč v stiski:

  • 01 520 99 00 - Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)
  • 116 123 - Zaupna Telefona Samarijan in Sopotnik (skupna številka; 24h/dan; klici so brezplačni)

Mreža psiholoških svetovalnic Posvet -Tu smo zate:

  • info@posvet.org (031 704 707)
  • svetovalnica@nijz.si (031 778 772)

Regijski viri pomoči za dobro duševno zdravje v okviru javnega zdravstva

Zdravstveni dom Nova Gorica, Center za duševno zdravje odraslih;

Individualna psihiatrična ali psihološka obravnava in pomoč; podpora s strani delovnega terapevta; CDZO Nova Gorica – ambulanta:

T: 05 33 83 269

E: cdzo@zd-go.si

Skupnostna psihiatrična obravnava Nova Gorica – terenska služba :

T: 05 33 83 318

E: cdzoskupnostna@zd-go.si

Zdravstveni dom Nova Gorica, Center za krepitev zdravja;

T: 05 33 83 289

E: ckz@zd-go.si

- programi za boljše duševno počutje

- individualni pogovor s psihologom

- program za obravnavo ljudi z dolgotrajnimi posledicami covida19

Zdravstveni dom Ajdovščina, Center za krepitev zdravje;

T: 05 93 43 171

T: 051 415 731

- programi za vzdrževanje, podporo in krepitev duševnega zdravja

Nacionalni inštitut za javno zdravje , Enota Nova Gorica:

- regijski koordinator za duševno zdravje : Andrejka Prijon

T: 05 333 17 78, 041 454 790

E: andrejka.prijon@nijz.si

Regijski viri pomoči za dobro duševno zdravje v okviru nevladnih organizacij

Društvo PO-MOČ

Pomoč in informiranje na področju sociale in zdravstva

T: 080 16 12

Društvo POSVET

Brezplačno psihološko svetovanje

T: 031 704 707

E: info@posvet.org

Društvo SVETOVALNI SVET

Svetovanje in pomoč pri težavah v duševnem zdravju in motnjah hranjenja

T: 068 648 695

E: info@svetovalni-svet.si

Društvo za psihosocialno pomoč in rehabilitacijo ljudi v stiski PLUTON

T: 031 417 244

E: pluton.drustvo@gmail.com

Spletne strani s preverjeno delujočimi vsebinami za vzdrževanje in krepitev duševnega zdravja

  • Uradna spletna stran Programa OMRA za večjo pismenost o duševnem zdravju in obvladovanju motenj razpoloženja.

V primeru, da potrebujete pomoč se lahko obrnete tudi na zaupne osebe za podporo in pomoč žrtvam spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja: https://www.ung.si/sl/o-univerzi/enake-moznosti/

E-gradivo za zdrav življenjski slog in podporo duševnemu zdravju

Priročnik »Kaj lahko storim, da mi bo lažje« v digitalni obliki