doc. dr. Željko Oset

zeljko-o

docent
zgodovinar
zeljko.oset@ung.si
+386 5 33 15 299
ResearchGate
SICRIS

Raziskovalna dejavnost

Željko Oset raziskuje zgodovino slovenske znanosti, slovenskih znanstvenih institucij, kariere znanstvenic in znanstvenikov v 19. in 20. stoletju, slovensko-ruske stike ter slovensko okoljsko zgodovino v 20. stoletju.

Raziskovalna področja in ključne besede

Intelektualna zgodovina, kulturna zgodovina, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Ljubljani, Maks Samec, Josip Plemelj, Udba, Mohorjeva družba, okoljska zgodovina, okoljski aktivizem

Izbrane publikacije

Knjige:

 • GRDINA, Igor, OSET, Željko. Leonardo da Vinci: Njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2021.
 • OSET, Željko. Univerza v Novi Gorici in Slovenska akademska skupnost. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2020.
 • OSET, Željko, FERK Kristina. Porajanje Jugoslavije: Doživljaji Ljubljančana (Miljutina Zarnika) leta 1918. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2020.
 • OSET, Željko (ed.): Dissidents in Slovenia and Croatia during Socialist Period. Prispevki za novejšo zgodovino/Contributions to Contemporary History, 2018, 3.
 • OSET, Željko (ur.). Goriški izobraženci skozi zgodovino. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2018.
 • OSET, Željko. Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Razvoj najvišje znanstvene in umetniške ustanove: (1945-1992). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017.
 • LORENČIČ, Aleksander (ed.), OSET, Željko (ed.). Regionalni vidiki tranzicije, (Zbirka Vpogledi, 16). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016.
 • KAUČIČ, Venčeslav, KOBAL, Edvard, OSET, Željko, PETERLIN-NEUMAIER, Tanja, STANOVNIK, Branko, OSET, Željko (ur.). Maks Samec (1881-1964): življenje in delo. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015.
 • OSET, Željko. Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti: prizadevanja za ustanovitev Akademije, ustanovitev in njena prva leta. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014.
 • OSET, Željko (ed.), BERBERIH-SLANA, Aleksandra (ed.), LAZAREVIĆ, Žarko (ed.). Mesto in gospodarstvo: mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; Maribor: Muzej narodne osvoboditve, 2010.
  Članki:
 • Осет, Желько. Русские идут! Русские преподаватели технического факультета Люблянского университета во времена Королевства сербов, хорватов и словенцев. In: Владимир Путин (ред.): Русские ученые в Югославии. Москва. Исторический факультет МГУ, 2021 (в печати).
 • OSET, Željko. Socializing of Slovene students at Austrian universities from the March Revolution to World War I. History of education & children’s literature, 2020, vol. XV, no. 1, str. 273-285.
 • OSET, Željko. The life trajectories of Maks Samec, Fran Ramovš and Ljudmila Dolar Mantuani, and the impact of World War II on their careers. Práce z dějin Akademie věd, 2019, roč. 11, č. 2, str. 1-22.
 • OSET, Željko. Environmental activism during communist era in Slovenia. Review of Croatian history, 2019, vol. 15, br. 1, str. 63-79.
 • OSET, Željko. Maks Samec and his adapting to academic standards after world war II. Prispevki za novejšo zgodovino, 2018, letn. 58, št. 3, str. 42-57.
 • CERGOL PARADIŽ, Ana, OSET, Željko. The dichotomy of students and university teachers of Slovenian descent between academic careers and the expectations of the Slovenian nationalists: from the March revolution to the dissolution of the Habsburg monarchy. Dějiny věd a techniky, 2015, roč. 48, č. 4, str. 240-258.
 • OSET, Željko. Todor Pavlov’s membership of the Slovenian Academy of Sciences and Arts: membership in a foreign scientific institution at a crossroads of interstate relations. Études balkaniques: revue trimestrielle, ISSN 0324-1645, 2015, vol. 51, no. 3, str. 222-235.
 • OSET, Željko. Tribunal of the Teharje kosezi community. Lex localis: revija za lokalno samoupravo, Jan. 2015, vol. 13, no. 1, str. 117-127.
 • OSET, Željko. Regionalni vidiki v slovenskem akademskem prostoru. V: LORENČIČ, Aleksander (ur.), OSET, Željko (ur.). Regionalni vidiki tranzicije, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 16). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2016, str. 133-144.
 • OSET, Željko. Kemični inštitut (Borisa Kidriča) v letih med 1946 in 1959. V: OSET, Željko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964): življenje in delo. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo. 2015, str. 181-207.
 • OSET, Željko. Slovenske znanstvenice in njihove možnosti za akademsko kariero v obdobju Kraljevine SHS/Jugoslavije. V: ŠORN, Mojca (ur.), VODOPIVEC, Nina (ur.), LAZAREVIĆ, Žarko (ur.). Žensko delo: delo žensk v zgodovinski perspektivi. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2015, str. 195-214.
 • OSET, Željko. Prosvetne razmere v obdobju banovanja Natlačena. V: ČEPIČ, Zdenko (ur.). Marko Natlačen (1886-1942): V zgodovinskem dogajanju. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2012, str. 157-172.
 • OSET, Željko. Slovenska akademija znanosti in umetnosti in njeno soočanje z “družbeno krizo“ob koncu osemdesetih let. V: GABRIČ, Aleš (ur.). Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2012, str. 171-187.
 • OSET, Željko. Acceptance of modern scientific achievements in Slovene communication network : example of evolution theory and the formation prosess of the slovene technical terminology. V: VODOPIVEC, Peter (ur.), GABRIČ, Aleš (ur.). The role of education and universities in modernization processes in Central and South-Eastern European counties in 19th and 20th century, (Zbirka Vpogledi, 3). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Avstrijski znanstveni institut; Wien: Zentrum für Soziale Innovation. 2011, str. 181-197.
 • OSET, Željko. Nostrifikacija premoženja po prvi svetovni vojni s poudarkom na območju sodnega okraja Maribor. V: OSET, Željko (ur.), BERBERIH-SLANA, Aleksandra (ur.), LAZAREVIĆ, Žarko (ur.). Mesto in gospodarstvo : mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; Maribor: Muzej narodne osvoboditve. 2010, str. 77-137.

Izbrani projekti

Programska skupina

 • Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju (PG-0281)

Projekti

 • Razvoj okoljskega aktivizma in okoljskega državljanstva v Sloveniji in na Finskem po letu 1960 – bilateralni projekt z Univerzo vzhodne Finske (2019–2021)
 • Ruski znanstvenik v Ljubljani – Evgen Kansky – bilateralni projekt z Državno univerzo v Moskvi (2019–2020)
 • Ignaz Attems and his grand tour (2019)
 • Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije (2016–2018)
 • Grozdne preške – vir onesnaženja in poslovna priložnost (oktober 2018–september 2019)
 • COST akcija European Network for Environmental Citizenship (april 2018– )Izdaja knjižnega prvenca (oktober 2017–julij 2018)
 • COURAGE – Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries (2016–2018)
 • Turistična pot slovenskem osamosvojitve na Goriškem (oktober 2016–julij 2017)
 • Priprava strategije revitalizacije nekdanje judovske mrliške vežice v Rožni Dolini (november 2016–oktober 2017)

Življenjepis

Željko Oset (Celje, 1984) je diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru na programu Zgodovina s temo Teharsko koseško sodišče v obdobju 1715–1718 (mentor doc. dr. Hozjan, 2007), doktoriral pa na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na programu Sodobna zgodovina s temo Vloga in pomen Slovenske akademije znanosti in umetnosti pri oblikovanju slovenske znanosti (mentor: prof. dr. Božo Repe, 2012). Od 2007 do 2012 je bil zaposlen kot strokovni sodelavec na portalu SiStory, mladi raziskovalec in asistent z doktoratom na Inštitutu za novejšo zgodovino, od 2014 pa je zaposlen na Univerzi v Novi Gorici. Gostoval je kot raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino Srbije (2010), Hrvaškem inštitutu za zgodovino (2016, 2018), Poljski akademiji znanosti (2016), Državni univerzi Ohio (2016), Srednjeevropski univerzi (2016), Češki akademiji znanosti (2016), Univerzi v Gradcu (2017, 2020), Univerzi na Dunaju (2017), Univerzi vzhodne Finske (2017, 2018, 2019), Državni univerzi v Moskvi (2018), Ruski akademiji znanosti (2019) in Univerzi v Tel Avivu (2019).

Vodstvene funkcije

 • v.d. dekana Fakultete za humanistiko
 • Član izvršnega odbora Zgodovinskega društva Ljubljana