Izr. prof. Peter Purg

peterpurg

Izr. prof. dr. Peter Purg

Izredni profesor
v. d. dekana na Fakulteti za humanistiko
peter.purg@ung.si
SICRIS

Raziskovalna dejavnost

Po doktoratu iz medijske umetnosti ter komunikoloških in literarnih ved na Univerzi v Erfurtu (Nemčija) objavlja v poljih umetnostne pedagogike, medijske ekologije in umetnosti, interdisciplinarne ustvarjalnosti ter inoviranja. Njegovi performansi (predavanja) in intermedijska dela segajo od digitalno-analognih miniatur do intervencij v javnem prostoru, pa tudi participativnih in skupnostnih procesov. Aktivno deluje na področju kulturnih ter visokošolskih politik in presoje oziroma zagotavljanja kakovosti.

Raziskovalna področja in ključne besede

Digitalna, intermedijska, raziskovalna umetnost; medijska ekologija, komunikologija, artivizem, participativne ter skupnostne umetniške prakse, medsektorsko sodelovanje, socialne inovacije, art&sci&tech, kurikularni razvoj, kakovost v izobraževanju, izobraževalne politike

Izbrane publikacije

 • PURG, Peter, CACCIATORE, Silvia, ČUČEK GERBEC, Jernej. Establishing
  ecosystems for disruptive innovation by cross-fertilizing entrepreneurship and the arts.
  Creative industries journal. 2021, vol. , iss. , str. 1-31. ISSN 1751-0694. DOI:
  10.1080/17510694.2021.1969804. [COBISS.SI-ID 74714371]
 • PURG, Peter, ŠIROK, Klemen, BRASIL, Daniela. The transformative impact of blended
  mobility courses. The International Journal of Art & Design Education. 2018, vol. 37,
  iss. 2, str. 187-198. ISSN 1476-8062. DOI: 10.1111/jade.12101. [COBISS.SI-ID
  4428283]
 • PURG, Peter, BRASIL, Daniela. New collaboration forms in site-specific blended
  courses abroad : lessons learned in the ADRIART.net curriculum development project.
  The international journal of arts education, ISSN 2326-9944, 2016, vol. 11, no. 3, str.
  35-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 4333563]
 • BADURINA, Lara, PURG, Peter. New platforms of art education for urban reflection :
  the case of ADRIART site-specific workshops for European Capitals of Culture.
  Interartive, ISSN 2013-679X, 2014, vol. 65. http://cultureurbanspace.interartive.org/arteducation/. [COBISS.SI-ID 3519227]
 • PURG, Peter. Videoscanning (in) an art school community : Pivotal creative tool
  becomes a medium of collective (self)reflection and curriculum development. Art, design
  & communication in higher education, ISSN 1474-273X, 2012, vol. 11, no. 2, str. 167-
  175. [COBISS.SI-ID 3029755]
 • PURG, Peter. Umetnost mešane resničnosti : nova razmerja zaznavanja v interaktivni
  instalaciji in medijskem performansu. Amfiteater, ISSN 1855-850X, 2010, let. 2, št. 1,
  str. 101-126. [COBISS.SI-ID 2952795]
 • PURG, Peter. Konkreativität zwischen lokalem und globalem Comupernetzwerk.
  Dichtung-digital newsletter, ISSN 1617-6901. Digital ed., 1/2004, jrg. 6, nr. 31.
  http://www.dichtung-digital.com/2004/1-Purg.htm. [COBISS.SI-ID 1542871]
 • PURG, Peter. Medijski performans besede same. Amfiteater, ISSN 1855-4539, 2008, let. 1, št. 1, str. 244-251. [COBISS.SI-ID 2541403]
 • PURG, Peter. Dialoguing man and machine: palindrome IMPG, nov. 2004, no. 3.
  http://artefact.mi2.hr/_a03/lang_en/write_purg_en.htm. [COBISS.SI-ID 1543383]
 • PURG, Peter. Innovation on artistic terms : developing a toolbox to teach and inspire for social progress through interactions of art, science and technology : (the mastmodule.eu project). V: Smartart : art & science applied : knjiga apstrakata : prva Međunarodna konferencija Smartart umetnost i nauka u primeni : Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, 28.-30. 11. 2019 = book of abstracts : First International Conference Smartartart and Science Applied : Faculty of Applied Arts in Belgrade, 28-30
 • PURG, Peter. Novi Goriški Bauhaus (The New Goriška Bauhaus: Beyond Social and Environmental Hazard): onstran družbenega in okoljskega hazarderstva. Razpotja : revija
  humanistov Goriške. pomlad 2021, letn. 12, št. 43, str. 68-71, ilustr. ISSN 2232-2582.[COBISS.SI-ID 64100099]
 • PURG, Peter. “Reading” urban space, an evolving lexicon. V: SZABOLCZ KISSPÁL, Habil (ur.),
 • PURG, Peter (ur.). Drifting through cityscapes : mapping the local. Nova Gorica: School of Arts; Budapest: Magyar Képzőművészeti Egyetem; Belgrade: Faculty of Applied Arts, 2018. Str. 20-21. https://view.joomag.com/drifting-through-cityscapes-mtl-book-final-15-01-2018-webcopy2/ 0826818001516058211?short. [COBISS.SI-ID 5167867]
 • SERTIĆ, Irena, BUBAŠ, Josipa, STEINBOCK, Kristina, PURG, Peter, PARAMON, Ramon. PAIC framework : participatory art “scenario” and “narrative”. V: SERTIĆ, Irena (ur.). PAIC, participatory art for invisible communities. Zagreb: Omnimedia, 2018. Str. 98-109. ISBN 953-95119-1-7. http://paic-project.eu/wp-content/uploads/E-book_Paic.pdf. [COBISS.SI-ID 5398267]
 • BERMÚDEZ I BADIA, Sergi, CASTILLO-RUTZ, Nayarí, CSIKSZENTMIHALYI, Chris, GMAJNER, Simon (avtor, fotograf), HEDERER, Franziska, KISS, Kornélia, KRPAN, Jurij V. (avtor, ilustrator), PURG, Peter (avtor, fotograf, urednik), MACHIN, Robert, SMREKAR, Tina, UREM, Daniela, CASTILLO-RUTZ, Nayarí (urednik). Manual : art, science, technology : education for innovation through social values. 1St ed. Nova Gorica: Akademija umetnosti: = School of Arts, 2021. 95 str., ilustr. ISBN 978- 961-7025-18-7. [COBISS.SI-ID 47668995]
 • PURG, Peter. Körper im elektronischen Raum : Modelle für Menschen und interaktive Systeme. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, cop. 2007. 411 str. ISBN 978-3-8364-3077-7. [COBISS.SI-ID 2458071]

Izbrani projekti

Vodil je priznani mednarodni projekt MAST – Module in Art, Science and Technology, Akademijo umetnosti pa zastopa tudi v projektih KONS – Platforma za raziskovalno umetnost (EU kohezija) ter DIVA – Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij (Interreg SI-IT).Kuriral je dvajseti mednarodni festival medijske/sodobne umetnosti Pixxelpoint 2019.

Vodil je uspešne mednarodne projekte ADRIART (Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching), IDEATE (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies) in nagrajeni HiLoVv (Hidden Live®s of Venice on Video) ter slovenski tim v proektu PAIC – Participatory Art for Invisible Communities kakor tudi v EmindS (Erasmus+ strateško partnerstvo) in TV Free Europe (Ustvarjalna Evropa). Koordinira mrežo ADRIART.CE, ki s podporo CEEPUS povezuje umetniških akademije iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Poljske, Srbije ter Slovenije.

Življenjepis

Peter Purg na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici kot izredni profesor vodi modul “Novi mediji” v do-//podiplomskih programih Digitalne//Medijske umetnosti in prakse. Od decembra 2021 je vršilec dolžnosti dekana Fakultete za humanistiko. Ob z zgoraj omenjenih raziskovalnih in umetniških interesih, pETER Purg deluje tudi kot evalvator in kurator na področjih digitalne kulture in medijev, pa tudi kot član odborov in žirij ter komentator na področjih umetnosti in znanosti. Med 2001 in 2006 je vodil interdisciplinarni kolektiv Bobnars United s preko sto glasbenimi in intermedijskimi dogodki ter nekaj raziskovalnimi projekti, sozasnoval je protipotrošniške performativne akcije Podgana PPP, bil aktivni član KD Priden Možic…

Peter Purg je predsednik Sveta NAKVIS v mandatu 2019 – 2022, tudi mednarodno pa je uveljavljen kot presojevalec za akademsko kakovost. Je član Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije in ekspert v skupini za pripravo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-30. Bil je član Strokovne komisije za področje intermedijske umetnosti pri Ministrstvu za kulturo RS, za Evropsko komisijo deluje kot evalvator programov Obzorje in S+T+ARTS. Gostoval je na številnih izobraževalnih in kulturnih institucijah v Sloveniji in tujini; raziskuje, svetuje, žirira, kurira, producira in razvija na različnih področjih novih medijev ter (inter)medijske, hibridne oz. raziskovalne umetnosti.

Nagrade

Je prejemnik priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« Slovenske znanstvene fundacije v letu 2011.