Doc. dr. Ivana Zajc

FOTO_ZA_SPLET_IZ

podoktorska raziskovalka
ivana.zajc@ung.si

Raziskovalna dejavnost

Ivana Zajc se posveča teoriji drame in raziskovanju sodobnih dramskih besedil ter pojavov v pripovednih delih (npr. implicitni avtor). Slovensko književnost analizira na podlagi računalniške stilometrije. K vprašanjem na področju didaktike književnosti pristopa z vidika koncepta literarne zmožnosti.

Raziskovalna področja in ključne besede

slovenska književnost, dramatika, naratologija, digitalna humanistika, didaktika književnosti

Izbrane publikacije

  • Zajc, Ivana, 2015: Postmodernistično v drami Milene Marković Barčica za punčke (Brod za lutke). Slavistična revija 63/2. 211–221.
  • Zajc, Ivana, 2016: Sodobne spremembe didaskalij: Primer besedil Simone Semenič. Jezik in slovstvo 61/3–4. 152–162.
  • Zajc, Ivana, 2017: Konvencija didaskalij: Zgodovinske oblike, tipologije, opredelitve in sodobne subverzije. Jezik in slovstvo 62/1. 69–78.
  • Zajc, Ivana, 2017: Implicitni avtor: Raba v slovenski literarni vedi, nove opredelitve in problematična mesta. Slavistična revija 65/1. 127–139.
  • Zajc, Ivana, 2019: Literarna zmožnost kultiviranega bralca in Evropski literarni okvir. Jezik in slovstvo. 64/3–4. 57–67, 156.
  • Zajc, Ivana, 2019: Elementi monodrame in avtobiografskosti v besedilih Simone Semenič. Amfiteater: revija za teorijo scenskih umetnosti 7/2. 80–98.

Življenjepis

Dr. Ivana Zajc (1991) je rojena v Beli nad Vipavo. Leta 2013 je diplomirala, leta 2016 pa magistrirala na Oddelku za slovenistiko in na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Istega leta se je na tej fakulteti vpisala na doktorski študij, leta 2021 je bila promovirana v doktorico znanosti s področja literarnih ved. Med doktorskim študijem je bila štipendistka Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana in se izpopolnjevala na Evropski poletni univerzi iz digitalne humanistike na Univerzi v Leipzigu. Svoje raziskovalne izsledke je predstavila v različnih znanstvenih revijah in na simpozijih v Sloveniji in v tujini. Na Raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici je zaposlena od leta 2021. Pred tem je delovala kot novinarka na RTV Slovenija v radijskem in spletnem mediju, v tamkajšnjem Centru za kulturo govora pa opravila enoletno usposabljanje v govoru.

Nagrade in priznanja

Nagrada Študentskega sveta Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani za študijske dosežke.