Dr. Giustina Selvelli

Raziskovalna dejavnost

Giustina Selvelli raziskuje teme, povezane z diasporo v jugovzhodni Evropi (armensko, judovsko in romsko), kulturno in jezikovno raznolikost v obmejnih regijah, etnolingvistične manjšine in sistemi pisav. Poleg tega razvija novo področje prisilnega razseljevanja in (eko) kulturnega spomina.

Raziskovalna področja in ključne besede

Diaspora, migracije in kulturni spomin, jezik in nacionalna identiteta, večjezičnost in multigrafizem v jugovzhodni Evropi, literatura in mediji etnolingvističnih manjšin.

Izbrane publikacije

Knjige:

 • The Alphabet of Discord. The Ideologization of Writing Systems in the Balkans since the Breakup of Multiethnic Empires. Balkan Politics and Society Series, Ibidem, 2021 (forthcoming).

Članki:

 • “Suren Vetsigian’s lost Armenian homeland and the quest for new forms of belonging in his Autobiography. His guiding hand to serve my people”, to appear in: Studi Slavistici XVIII 2021 (1).
 • Reflections of a vanished time. The melancholy of objects in Georgi Gospodinov’s and Orhan Pamuk’s works. In: Philologica Jassyensia, July 2019, let. XV, št. 1 (29), str. 253–268.
 • Preserving the Postmemory of the Genocide: the Armenian Diaspora’s Institutions in Plovdiv, in: Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia 2, Prague, 2018, str. 89–116.
 • The Clash between Latin and Arabic Alphabets among the Turkish Community in Bulgaria in the Interwar Period. In: Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi/Journal of Balkan Research Institute let. 7, št. 2, Edirne University, 2018, str. 367–39.
 • Identity and multiplicity in Canetti’s and Wagenstein’s birthplaces: exploring the rhizomatic roots of Europe. In: Bulgarian Studies Journal, let. I, 2017, str. 60–85.
 • Writing a New Space: Written Expressions of Utopia and Resistance during the Gezi Park Protests in Istanbul. In: Etnološka Tribuna. Journal of the Croatian Ethnological Society, Zagreb, 2016, str. 94–110.
 • Su alcuni aspetti ideologici dei sistemi di traslitterazione degli alfabeti cirillici nei Balcani. In: Studi Slavistici, Firenze University Press, let. XII (2016), str. 159–180.
 • Alphabet and writing in the Armenian diaspora’s intelligentsia of Plovdiv. Anthropological and sociolinguistic perspectives. In: Mediterranean Language Review, University of Heidelberg, Harrassowitz Verlag, let. 22 (2015), str. 157–188.

Izbrani projekti

 • Član raziskovalnega oddelka za večjezičnost na Oddelku za kulturne analize Univerze v Klagenfurtu/Celovcu (2018–2019).
 • Podoktorska sodelavka Erasmus Mundus SUNBEAM, s projektom o vključevanju romskih skupnosti v kulturne dejavnosti Evropske prestolnice kulture 2021, Univerza v Novem Sadu (2017/2018).
 • Član medoddelčne raziskovalne skupine za krščanstvo, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah (2014–2017).
 • Bolgarski leksikografski projekt za oblikovanje bolgarsko-italijanskega slovarja, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah (2013–2015).

Življenjepis

Giustina Selvelli je rojena v Trstu leta 1984. Končala je jezikovno srednjo šolo D’Annunzio v Gorici (2003) in diplomirala iz sodobnih jezikov in kultur na Univerzi v Trstu (2008), z diplomsko nalogo o nemški in srbski romantiki. Magisterij je opravila na univerzi Ca’ Foscari v Benetkah, na programu za antropologijo, etnologijo in etnolingvistiko. Leta 2011 je diplomirala z disertacijo o armenski diaspori v Bolgariji. Doktorirala je iz slavistike na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah, z disertacijo o pisalnih sistemih in nacionalizmu na Balkanu (2017). Bila je podoktorska sodelavka Erasmus Mundus na Univerzi v Novem Sadu (2017/2018) in višja znanstvenica na področju večjezičnosti na Univerzi Alpen-Adria v Celovcu/Klagenfurt (2018/2019). Obsežne terenske izkušnje je pridobila v Bolgariji, Srbiji, Turčiji, Grčiji, Armeniji. Poučevala je na Univerzi Ca ’Foscari v Benetkah, na Egejski univerzi v Mytiliniju in na tehniški univerzi Yildiz v Istanbulu. Od junija 2020 je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici.