Dr. Alenka Ambrož

Alenka Ambrož

Podoktorska sodelavka

alenka.ambroz@ung.si

Raziskovalna dejavnost

Alenka Ambrož raziskuje paradigme medkulturnega prevajanja s stališča postkolonialne in dekolonialne filozofije. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na koncept odnosa (med kulturami, med jeziki in med posamezniki) v teorijah prevajanja, ter na njegove epistemološke, fenomenološke, etične in politične razsežnosti. V tem kontekstu jo zanimajo telesni učinki prevajanja, razmerja med prevajanjem in oblikovanjem skupnosti ter prevajanjem in spolom, emancipatorni učinki prevajalskih praks ter vloga jezika in prevajanja v odnosu do vprašanja epistemološke pravičnosti.

Raziskovalna področja in ključne besede

Epistemologija, politična filozofija, etika, postkolonialna filozofija, filozofija prevajanja, medijski študij

Izbrane publikacije

Ambrož, Alenka, 2022:  La traduction et les politiques du langage commun en temps de crise, Crépon et al. : Le paradigme de la traduction : enjeux éthiques et politiques, Paris, Éditions Rue d’Ulm (forthcoming).
Ambrož, Alenka, 2022: La traduction, l’éthique et l’imprévisible relation : Repenser la traduction avec Glissant et Derrida, Revue des Sciences Humaines (forthcoming).
Ambrož, Alenka, 2022: Epistemološki i metodološki temelji « Homo academicusa », Mladenović, Zaric et al., Eternalizing Pierre Bourdieu, Institute for Philosophy and Social Theory, Belgrade.
Ambrož, Alenka, 2018: Les identités culturelles et la question de la traduction, Rahali, A. et al. : Identités culturelles et mondialité, Presse Universitaire de Safi.
Ambrož, Alenka, 2015 - Foucault's Ethics: Engaging Antiquity, Zaharijević et al. : Engaging Foucault. Volume 1, Belgrade : Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade.

Življenjepis

Alenka Ambrož je doktorirala iz filozofije na Ecole Normale Superieure v Parizu (2021), kjer je bila od leta 2016 zaposlena kot mlada raziskovalka. Med doktorskim študijem je predavala na Univerzi Paris 3 Sorbonne-Nouvelle. Diplomirala iz filozofije na Univerzi v Ljubljani. Kot štipendistka Francoskega inštituta v Ljubljani je študij nadaljevala v Franciji, kjer je magistrirala s področja Aplicirane etike, okoljske in družbene odgovornosti (Univerza Paris 1 Pantheon-Sorbonne) ter s področja Teorij in praks jezika in umetnosti (EHESS Paris). Delovala je kot tolmačka ter kot pripravnica na Observatoriju za disktiminacije Univerze Paris 1 Pantheon-Sorbonne.