Izr. prof. dr. Ana Toroš

AnaT

Izredna profesorica
Direktorica doktorskega študijskega programa Humanistika
FPŠ UNG
ana.toros@ung.si
+386 5 33 15 374
SICRIS

Raziskovalna dejavnost

Njena glavna raziskovalna področja so primerjalne študije manjšinske književnosti, literarna imagologija, čezmejna didaktika literature, študije o travmi in literaturi. Njen raziskovalni fokus je na večkulturni in večjezični literaturi na obmejnih območjih med Slovenijo, Italijo in Hrvaško (Trst, Beneška Slovenija, Rezija, Istra).

Raziskovalna področja in ključne besede

slovenska književnost, manjšinska književnost, tržaška književnost, literarna imagologija, kolektivna travma, memorija in postmemorija, čezmejna didaktika književnosti, Alojz Gradnik

Izbrane publikacije

Knjige:

 • TOROŠ, Ana. Potovanje po neznanih poteh tržaškosti in Gradnikove poezije : izbrani spisi. Trst: Mladika: Slovenski raziskovalni inštitut, 2019.
 • TOROŠ, Ana. O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet. Ljubljana: Slovenska matica, 2013. 186 str., ilustr. Razprave in eseji, 65.
 • TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. V Novi Gorici: Univerza, 2011.

Članki:

 • TOROŠ, Ana. Teaching minority literature : the case of Trieste. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. Dec. 2019, št. 83, str. 83-93.
 • TOROŠ, Ana. The role of migrations and cultural hybridity in literary systems : studying the case of Alojz Gradnik in Argentina. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. 2018, vol. 28, no 1, str. 65-76.
 • TOROŠ, Ana. Slovene-Friulian-Italian literary connections at the beginning of the 20th century : the case of Alojz Gradnik and select Friulian and Italian authors. Interlitteraria. 2017, vol. 22, no. 2, str. 386-396.
 • TOROŠ, Ana. Minority writing : the case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia). Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 10, št. 2, str. 50-65.
 • TOROŠ, Ana. “Iz cveta si me izpreménil v plod” : Alojz Gradnik in the footsteps of Tagore Rabindranath. Slovene studies : journal of the Society for Slovene Studies. 2016, vol. 38, no. 1/2, str. 3-20.
 • TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik, a poet and translator at the linguistic, cultural and ideological crossroads. Interlitteraria. 2014, vol. 19, no. 2, str. 388-399.
 • TOROŠ, Ana. Le figure femminili nella poesia slovena e italiana su Trieste della prima metà del XX secolo. Quaderni d’italianistica. 2014, vol. 35, no. 1, str. 135-148.
 • TOROŠ, Ana. Triestinità and tržaškost : common points and differences. Slovene studies : journal of the Society for Slovene Studies. 2014, vol. 36, no. 1, str. 39-54.
 • TOROŠ, Ana. Literary manifestations of traumatic collective memory and postmemory : the case of Istrian Triestine and Slovenian Triestine literature. V: MIKOLIČ, Vesna (ur.). Language and culture in the intercultural world. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020. Str. 387-401.
 • TOROŠ, Ana. The “other” in contemporary Slovene literature from the Trieste region : a case study of national stereotypes in minority literatures. V: ROSENTHAL, Caroline (ur.). Disrespected neighbo(u)rs : cultural stereotypes in literature and film. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2018. Str. 223-233.
 • TOROŠ, Ana. La poésie slovène et italienne sur Trieste et la Première Guerre mondiale. V: MAGNI, Stefano (ur.), BANI, Luca. Gli italiani e la Grande Guerra : dalla guerra delle idee alla guerra degli uomini. 1a ed. Roma: Aracne, 2018. Str. 319-337.

Izbrani projekti

Programska skupina

 • Historične interpretacije 20. stoletja (P6-0347)

Projekti

 • EDUKA2, Vodilni partner SLORI. Projekt je financiral Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014 – 2020 s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 • Multikulturna dediščina in nacionalna država: primeri Prekmurja, Bele krajine in Primorske (J6-4301, Vodja Tanja Petrović).
 • Prikrita dežela (L6-0080, Vodja Igor Grdina).
 • Slovenščina je lepa. Projekt je finansirala Dežela Furlanija Julijska Krajina na podlagi deželnega zakona 26/2007, čl. 21, odst. 2, črka a).

Življenjepis

Dr. Ana Toroš je doma je iz Barbane v Goriških Brdih. Obiskovala je osnovno šolo v Brdih in gimnazijo v Novi Gorici. Leta 1997 se je vpisala na Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 2003. Istega leta se je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani vpisala na podiplomski študij. Leta 2006 je postala magistrica znanosti s področja primerjalne književnosti in literarne teorije, leta 2009 je bila promovirana v doktorico znanosti s področja literarnih ved. V študijskem letu 2009/2010 se je študijsko izpopolnjevala na Univerzi v Trstu, in sicer kot prejemnica mednarodne raziskovalne štipendije, ki jo je podelil Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell’Università di Trieste. Na Univerzi v Novi Gorici je zaposlena od leta 2005. Je članica znanstvenega sveta SLORI-Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu. Vpisana je v register strokovnjakov NAKVIS. Svoje raziskovalne izsledke je predstavila v obliki predavanj tudi v tujini, na Univerzi v Trstu, na Univerzi v Padovi, na Univerzi v Celovcu, na Univerzi v Lizboni, Univerzi v Pragi, Univerzi v Pardubicah, Univerzi v Brnu, Univerzi v Münchnu, Univerzi v Buenos Airesu ter v Parizu (Institut National des Langues et Civilisations Orientales).

Vodstvene funkcije

Direktorica doktorskega študijskega programa Humanistika FPŠ UNG.
Predsednica Znanstvenega sveta doktorskega študijskega programa Humanistika FPŠ UNG.

Nagrade in priznanja

Nagrade za znanstvene monografije

 • Nagrada Občine Brda, 2014:
  Ana Toroš, 2013: O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet, (Razprave in eseji, 65). Ljubljana: Slovenska matica.
 • Nagrada Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 2011:
  Ana Toroš, 2011: Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza.

Nagrada za poezijo

Mednarodni natečaj Devinski grad, 2009