ZNANSTVENA IN STROKOVNA DELA, KI SO POVEZANA Z ZBIRKO "PISMA"

Pisma, ki so shranjena v zbirki, so od njenega nastanka spodbudila raziskave, ki so predstavljene v naslednjih delih:

KOGLOT, Felicita, PERIC, Franc, VONČINA, Lara (urednik, avtor dodatnega besedila), OREL, Maja (urednik, avtor dodatnega besedila), KOREN, Manca (urednik), MIHURKO PONIŽ, Katja (urednik). Ljubezen v pismih : dopisovanje med Felicito Koglot in Francem Pericem : Aleksandrija-Bilje : 1921-1931. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2022.

KOREN, Manca. Družinsko življenje in doživljanje aleksandrinstva v pismih. V: VONČINA, Lara (ur.), et al. Ljubezen v pismih : dopisovanje med Felicito Koglot in Francem Pericem : Aleksandrija-Bilje : 1921-1931. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2022. Str. 211-228, ilustr. ISBN 978-961-7025-22-4.

KOREN, Manca. Kratek oris zgodovinskih razmer v Egiptu in na Primorskem v obdobju med obema vojnama. V: VONČINA, Lara (ur.), et al. Ljubezen v pismih : dopisovanje med Felicito Koglot in Francem Pericem : Aleksandrija-Bilje : 1921-1931. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2022. Str. 185-195. ISBN 978-961-7025-22-4.

MIHURKO PONIŽ, Katja, BOVCON, Narvika, TRAJANOV, Aneta, SMREKAR, Tina. Digitalizacija kulturne dediščine v dveh projektih programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist. V: FIŠER, Darja (ur.), ERJAVEC, Tomaž (ur.). Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika : zbornik konference : 24.- 25. september 2020, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities : September 24th - 25th 2020, Ljubljana, Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: = Institute of Contemporary History, 2020. Str. 66-73, ilustr. ISBN 978-961-7104-01-1. http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Mihurko-Poniz-et-al_Digitalizacija-kulturne-dediscine-v-dveh-projektih-programa-Studentski.pdf.

MIHURKO PONIŽ, Katja. "Ne bodi samo literat, ampak tudi prijatelj" : ženski in moški svetovi moderne v pismih, srečanjih in literaturi Ivana Cankarja in Zofke Kveder. V: KOSTNAPFEL, Marija (ur.). Tržaški Cankar in naše branje : [dopolnjeni zbornik predavanj s simpozija Tržaški Cankar in naše branje, ki ga je priredilo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm v sodelovanju s Slavističnim društvom Koper in s Slavističnim društvom iz Nove Gorice 13. in 14. decembra 2018 na Opčinah pri Trstu]. Trst: Mladika: Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, 2020. Str. 155-171, ilustr. ISBN 978-88-7342-290-7.

MIHURKO PONIŽ, Katja. Digitalizacija literarne ustvarjalnosti : študija primera Zofke Kveder = Digitalisation of the literary creativity : a case study of Zofka Kveder. V: VRANEŠ, Aleksandra (ur.). Digital humanities and Slavic cultural heritage : international scientific conference, Belgrade, 6-7 May 2019 : [the book of summaries] = Digitalna humanistika i slovensko kulturno nasleće : međunarodna naučna konferencija, Beograd, 6.-7. maj 2019 : [zbornik sažetaka]. Beograd: University of Belgrade, Faculty of Philology: = Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2019. Str. 27-28.

MIHURKO PONIŽ, Katja. Rodbina Kremenšek - Borštnik. V: RATEJ, Mateja (ur.). Slovenski biografski almanah XIX. stoletja. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2022. Str. 153-173, portret. Življenja in dela, 28, Biografske študije, 20. ISBN 978-961-05-0622-5. ISSN 2385-9792.

MIHURKO PONIŽ, Katja. Vezi Zofke Kveder s srbskim kulturnim prostorom. Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje. [Štampano izd.]. 2019, [št.] 5, str. 23-48, ilustr. ISSN 2466-555X. DOI: 10.18485/slovenika.2019.5.1.1.

VONČINA, Lara. Digitalizacija in analiza pisem Vide Jeraj in Ljudmile Poljanec : magistrsko delo. Nova Gorica : [L. Vončina], 2023. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7919