Projekti

Seznam projektov

Aktivni Projekti

 • ARRS projekt J1-3012, Strukturirana svetloba kot orodje za tvorbo in analizo novih stanj snovi; Trajanje 1.10.2021 - 30.9.2024; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • NEP, Nanoscience Foundries and Fine Analysis (NFFA) – Europe|PILOT; Financer: EU H2020 INFRAIA-03-2020, RIA; Trajanje: 1.3.2021-28.2.2026; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • ELETTRA-Sincrotrone Trieste, Collaboration Agreement; Financer: Elettra-Sincrotrone Trieste; Trajanje: 1.4.2021-30.3.2024; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno

Zaprti Projekti

 • DIMAG, Electrically controlled ferromagnetism in 2-dimensional semiconductors; Financer: Flag-ERA JTC2019; Trajanje: 31.3.2020-30.3.2023; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • ARRS Bilateralni projekt Slovenija-Austrija (FWF) N1-0112, Photoemission Tomography of Excited Molecular States; Trajanje: 1.6.2019-31.5.2022; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • NanoRegion, Nanoregion-Nanoregija; Financer: Interreg Slovenia-Italia; Trajanje: 1.2.2019-31.1.2021; Nosilec: prof. dr. M. Fanetti
 • DYNA-CHIRO, Spectroscopy and Dynamics of Chiral Systems; Financer: CERIC-ERIC; Trajanje: 2016-2021; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • ELETTRA-Sincrotrone Trieste, Collaboration Agreement; Financer: Elettra-Sincrotrone Trieste; Trajanje: 1.4.2016-30.3.2021; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • NFFA EUROPE, Nanoscience Foundries & Fine Analysis EUROPE; Financer: EU H2020; Trajanje: 1.9.2015-28.2.2021; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • RETINA, Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije; Financer: Interreg Slovenia-Austria; Trajanje: 1.6.2017-31.8.2020; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • ARRS project J1-8134, Proženje prepovedanih pojavov z zavitimi žarki svetlobe in delcev; Trajanje: 1.5.2017-30.4.2020; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • ARRS Bilateralni projekt Slovenija-Flanders (FWO) N1-0029, Razvoj in ocena novih ultra-hitrih spektroskopskih detekcijskih metod za karakterizacijo vzbujenih elektronskih stanj in prenosa energije v molekularnih elektronskih napravah; Trajanje: 1.1.2015-31.12.2018; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • CITIUS, Centro Interregionale di Tecnologie Fotoniche Ultra-veloci per la Spettroscopia – Medregijski center za ultrahitre fotonske tehnologije v spektroskopiji; Financer: Interreg Italija-Slovenija 2007-2013; Trajanje: 1.6.2010-31.5.2014; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno

Starejši projekti

Sodelovanja z domačimi in tujimi laboratoriji in univerzami

 • Sinhrotron ELETTRA v Trstu
 • C.N.R. (Centro Nazionale delle Ricerche, Raziskovalni nacionalni svet), Italia – I.F.N., I.S.O.F., I.M.I.P., I.O.M.
 • Sinhrotron ESRF v Grenoblu
 • Sinhrotron HASYLAB pri DESY v Hamburgu
 • Inštitut Jožef Stefan
 • Center odličnosti Nizkoogljične tehnologije (CO NOT), Ljubjana
 • Kemijski inštitut, Ljubljana
 • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
 • TU Graz
 • Karl-Franzens-Universität Graz