Zaposlitev zunanji

Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca pri izbranem mentorju v letu 2017
Predmet javnega razpisa je izbira mladega raziskovalca, ki se bo v letu 2017 začel usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranem mentorju na raziskovalnem področju. Razpis je odprt do 11. 8. 2017
Zaposlitev zunanji
19. 7. 2017
Dekan Fakultete za humanistiko
Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Fakultete za humanistiko. Rok za prijavo: do 31. 7. 2017
Zaposlitev zunanji
10. 7. 2017
Podoktorski sodelavec / docent s področja fizike ali astronomije
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca ali docenta s področja fizike ali astronomije. Rok za prijavo: do 31. 7. 2017
Zaposlitev zunanji
26. 6. 2017
Podoktorski sodelavec s področja kemije
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemije. Rok za prijavo: do 10. 8. 2017
Zaposlitev zunanji
21. 6. 2017
Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2017
Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2017 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjih na raziskovalnih področjih. Razpis je odprt do: 7. 7. 2017
Zaposlitev zunanji
13. 6. 2017
Vodja Laboratorija za raziskave materialov
Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto vodje Laboratorija za raziskave materialov. Rok za prijavo: do 30.6.2017
Zaposlitev zunanji
8. 6. 2017
Vodja Laboratorija za vede o okolju in življenju
Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto vodje Laboratorija za vede o okolju in življenju. Rok za prijavo: do 30. 6. 2017
Zaposlitev zunanji
8. 6. 2017
Docent s področja kemije
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja kemije. Rok za prijavo: 20. 5. 2017
Zaposlitev zunanji
21. 4. 2017
Asistent s področja kemije materialov za okoljske tehnologije
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto asistenta s področja kemije materialov za okoljske tehnologije. Rok za prijavo: zaključeno 4.4.2017.
Zaposlitev zunanji
9. 2. 2017
Podoktorski sodelavec s področja biotehnologije
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja biotehnologije. Rok za prjavo: 3. 2. 2017
Zaposlitev zunanji
19. 1. 2017
Podoktorski sodelavec s področja fizike
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fizike. Rok za prijavo: 3. 2. 2017
Zaposlitev zunanji
16. 1. 2017
Dekan Fakultete za znanosti o okolju
Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Fakultete za znanosti o okolju. Rok za prijavo: 23. 12. 2016
Zaposlitev zunanji
6. 12. 2016
Dekan Fakultete za znanosti o okolju
Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Fakultete za znanosti o okolju. Rok za prijavo: do 26. 10. 2016
Zaposlitev zunanji
5. 10. 2016
Dekan Fakutete za humanistiko
Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Fakultete za humanistiko. Rok za prijavo : 23. 9. 2016
Zaposlitev zunanji
31. 8. 2016
Podoktorski sodelavec s področja eksperimentalnega ali teoretičnega jezikoslovja oz. kognitivnih znanosti ali psihologije
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja eksperimentalnega ali teoretičnega jezikoslovja oz. kognitivnih znanosti ali psihologije. Prijave bomo začeli ocenjevati 7. septembra 2016; kasnejše prijave bomo sprejemali do zapolnitve mesta, a največ do 30. septembra 2016.
Zaposlitev zunanji
17. 8. 2016
Podoktorski sodelavec s področja kemije materialov za okoljske tehnologije
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskga sodelavca s področja kemije materialov za okoljske tehnologije. Rok za prijavo: do 12. 8. 2016
Zaposlitev zunanji
14. 7. 2016
Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2016
Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2016 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na raziskovalnih področjih. Razpis je odprt do: 10. 7. 2016
Zaposlitev zunanji
17. 6. 2016
Strtokovni sodelavec s področja analizne kemije
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto strokovnega sodelavca s področja analizne kemije. Rok za prijavo: do 10. 7. 2016
Zaposlitev zunanji
14. 6. 2016
Docent s področja vinarstva
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto docenta s področja vinarstva. Rok za prijavo: do 16. 5. 2016
Zaposlitev zunanji
18. 4. 2016
Docent s področja vinogradništva
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto docenta s področja vinogradništva. Rok za prijavo: do 16. 5. 2016
Zaposlitev zunanji
18. 4. 2016