Asistent s področja kemije (m/ž)

Datum objave: 20. 10. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja kemije.
Rok za prijavo do: 2. 11. 2021

Razpisano delovno mesto je namenjeno kandidatom, ki jih zanima področje shranjevanja energije. Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalno delo na področju razvoja elektrokemijski kondenzatorjev na osnovi oksidov in hidroksidov kovin prehoda v Laboratoriju za raziskave materialov.

V okviru delovnih obveznosti se bo kandidat usposabljal in izobraževal za pridobitev doktorata znanosti na študijskem programu Materiali III. stopnje
Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja kemije na enem ali več študijskih programih univerze.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta.

Izbrani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: * 2. bolonjska stopnja oz. univerzitetna izobrazba pred uvedbo bolonjskih programov s področja materialov, kemije oziroma fizike, * pogoji za izvolitev v naziv asistenta na Univerzi v Novi Gorici, * vpis v študijski program Materiali III. stopnje na Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici za leto 2021/22 ob nastopu zaposlitve, * dobro znanje slovenščine, * dobro znanje angleščine.

Zaželena dodatna znanja in kompetence: * poznavanje sinteze anorganskih materialov, * poznavanje elektrokemijskih tehnik.

Obvezne priloge k prijavi: * spremni dopis, * življenjepis s kontaktnimi podatki, * seznam relevantnih znanstvenih/strokovnih objav, če jih kandidat ima, * kratko motivacijsko pismo, * kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama pdf priponka.

Kontakti: * za raziskovalno delo: prof. dr. Matjaž Valant, matjaz.valant@ung.si * za postopek prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si